Vốn Hóa Thị Trường:
Gridmaster Gridmaster (GRM)
0.000484 USD
0.00000146 BTC

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
77,330 USD
233 BTC
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
Lượng tiền lưu thông
159,733,195 GRM

Dữ liệu lịch sử thị trường cho Gridmaster

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
18/11/2015 0.000489 0.000491 0.000483 0.000484 2 77,029
17/11/2015 0.000483 0.000494 0.000481 0.000489 2 77,834
16/11/2015 0.000482 0.000484 0.000479 0.000483 2 76,796
12/11/2015 0.000166 0.000183 0.000166 0.000175 1 27,715
11/11/2015 0.000164 0.000167 0.000161 0.000165 1 26,164
08/11/2015 0.000622 0.000628 0.000610 0.000618 1 97,932
07/11/2015 0.000628 0.000628 0.000613 0.000622 1 98,618
06/11/2015 0.000206 0.000206 0.000198 0.000199 49 31,479
05/11/2015 0.000214 0.000237 0.000199 0.000205 51 32,429
04/11/2015 0.000622 0.000763 0.000607 0.000614 1 97,153
03/11/2015 0.000617 0.000621 0.000612 0.000621 1 98,317
02/11/2015 0.000502 0.000560 0.000498 0.000557 1 88,049
01/11/2015 0.000501 0.000576 0.000499 0.000501 1 79,252
31/10/2015 0.000526 0.000529 0.000492 0.000500 80 78,963
29/10/2015 0.000603 0.000614 0.000598 0.000613 45 96,814
28/10/2015 0.000447 0.000607 0.000447 0.000603 45 95,235
27/10/2015 0.000371 0.000462 0.000371 0.000446 280 70,473
26/10/2015 0.000355 0.000371 0.000340 0.000371 14 58,516
25/10/2015 0.000405 0.000408 0.000345 0.000355 108 55,927
24/10/2015 0.000398 0.000406 0.000398 0.000406 2 63,944
23/10/2015 0.000348 0.000408 0.000347 0.000398 436 62,749
22/10/2015 0.000349 0.000349 0.000346 0.000348 590 54,825
21/10/2015 0.000337 0.000338 0.000336 0.000338 1 53,163
20/10/2015 0.000335 0.000339 0.000330 0.000337 1 53,024
19/10/2015 0.000392 0.000396 0.000329 0.000335 255 52,648
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About Gridmaster

Gridmaster (GRM) is a cryptocurrency. Gridmaster has a current supply of 159,733,195 GRM. The last known price of Gridmaster is 0.000484 USD . More information can be found at http://gridmaster.co/.
Gridmaster Price 0.000484 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường 77,330 USD
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 159,733,195 GRM
Tổng cung tiền 159,733,195 GRM
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu