Vốn Hóa Thị Trường:
GreeceCoin GreeceCoin (GRCE)

Không Có Dữ Liệu


Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Dữ liệu lịch sử thị trường cho GreeceCoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
14/06/2014 0.001740 0.001744 0.001680 0.001680 1 29,381
13/06/2014 0.001767 0.001784 0.001701 0.001739 1 30,407
10/06/2014 0.000772 0.000774 0.000130 0.000130 6 2,277
09/06/2014 0.000677 0.000773 0.000097 0.000773 6 13,509
08/06/2014 0.000098 0.001621 0.000098 0.000677 2 11,829
07/06/2014 0.000098 0.000099 0.000097 0.000098 2 1,715
06/06/2014 0.000198 0.000198 0.000098 0.000098 1 1,713
05/06/2014 0.000097 0.000198 0.000078 0.000198 2 3,447
04/06/2014 0.000087 0.000098 0.000075 0.000097 2 1,684
03/06/2014 0.000198 0.000202 0.000086 0.000087 0 1,514
02/06/2014 0.000189 0.000200 0.000070 0.000198 3 3,454
01/06/2014 0.000188 0.000207 0.000186 0.000189 8 3,292
31/05/2014 0.000492 0.000493 0.000185 0.000188 7 3,272
30/05/2014 0.000252 0.000495 0.000228 0.000492 0 8,570
29/05/2014 0.001946 0.003191 0.000191 0.000252 0 4,390
28/05/2014 0.000579 0.003224 0.000537 0.001944 6 33,824
27/05/2014 0.000327 0.000583 0.000310 0.000578 17 10,060
26/05/2014 0.000514 0.000530 0.000294 0.000327 0 5,679
25/05/2014 0.001926 0.003700 0.000281 0.000514 0 8,927
24/05/2014 0.000882 0.002635 0.000876 0.001926 9 33,481
23/05/2014 0.001252 0.001273 0.000372 0.000883 6 15,350
22/05/2014 0.001461 0.001535 0.000304 0.001250 3 21,719
21/05/2014 0.000656 0.001469 0.000294 0.001460 43 25,336
20/05/2014 0.000564 0.001582 0.000550 0.000656 21 11,368
19/05/2014 0.000536 0.001420 0.000458 0.000564 41 9,762
18/05/2014 0.000637 0.001467 0.000358 0.000536 7 9,268
17/05/2014 0.001942 0.001942 0.000429 0.000637 16 10,998
16/05/2014 0.002704 0.006250 0.001391 0.001944 1 33,526
15/05/2014 0.001771 0.002707 0.000449 0.002704 2 46,566
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About GreeceCoin

GreeceCoin (GRCE) is a cryptocurrency. Users are able to generate GRCE through the process of mining. More information can be found at http://www.greececoin.net/.
GreeceCoin Price Không Có Dữ Liệu
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường Không Có Dữ Liệu
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông Không Có Dữ Liệu
Tổng cung tiền Không Có Dữ Liệu
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu