Vốn Hóa Thị Trường:
GPUCoin GPUCoin (GPUC)
? USD
? BTC

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
False USD
? BTC
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
Lượng tiền lưu thông
2,945,482,399 GPUC

Dữ liệu lịch sử thị trường cho GPUCoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
23/05/2014 0.000005 0.000005 0.000005 0.000005 15 11,109
22/05/2014 0.000005 0.000005 0.000005 0.000005 8 10,899
21/05/2014 0.000005 0.000010 0.000005 0.000005 57 10,156
20/05/2014 0.000004 0.000010 0.000004 0.000005 95 11,095
19/05/2014 0.000004 0.000009 0.000004 0.000009 213 20,154
18/05/2014 0.000004 0.000004 0.000004 0.000004 4 8,485
17/05/2014 0.000004 0.000009 0.000004 0.000004 143 7,950
16/05/2014 0.000004 0.000005 0.000004 0.000004 38 7,949
15/05/2014 0.000004 0.000004 0.000004 0.000004 17 7,925
14/05/2014 0.000004 0.000008 0.000004 0.000004 54 7,870
13/05/2014 0.000004 0.000009 0.000004 0.000004 42 7,811
12/05/2014 0.000004 0.000004 0.000004 0.000004 187 7,811
11/05/2014 0.000009 0.000013 0.000004 0.000004 657 7,778
10/05/2014 0.000004 0.000005 0.000004 0.000005 7 7,997
09/05/2014 0.000005 0.000005 0.000004 0.000005 26 7,976
08/05/2014 0.000004 0.000005 0.000004 0.000005 47 8,451
07/05/2014 0.000004 0.000008 0.000004 0.000004 78 7,789
06/05/2014 0.000006 0.000006 0.000004 0.000004 20 7,626
05/05/2014 0.000004 0.000006 0.000004 0.000006 56 10,139
04/05/2014 0.000007 0.000009 0.000004 0.000004 141 7,720
03/05/2014 0.000006 0.000008 0.000004 0.000007 26 12,770
02/05/2014 0.000005 0.000009 0.000004 0.000006 31 11,199
01/05/2014 0.000004 0.000009 0.000004 0.000005 70 8,105
30/04/2014 0.000007 0.000007 0.000004 0.000004 69 7,933
29/04/2014 0.000004 0.000008 0.000004 0.000007 119 12,941
28/04/2014 0.000004 0.000009 0.000004 0.000004 46 7,799
27/04/2014 0.000005 0.000009 0.000004 0.000004 38 7,767
26/04/2014 0.000009 0.000009 0.000005 0.000005 19 8,576
25/04/2014 0.000009 0.000009 0.000007 0.000009 54 15,941
24/04/2014 0.000006 0.000010 0.000005 0.000009 165 15,469
23/04/2014 0.000010 0.000010 0.000006 0.000006 68 9,322
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About GPUCoin

GPUCoin (GPUC) is a cryptocurrency. Users are able to generate GPUC through the process of mining. GPUCoin has a current supply of 2,945,482,399 GPUC. More information can be found at http://gpucoin.net/.
GPUCoin Price Không Có Dữ Liệu
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường Không Có Dữ Liệu
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 2,945,482,399 GPUC
Tổng cung tiền 2,945,482,399 GPUC
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu