Vốn Hóa Thị Trường:
GIL GIL (GIL)

Không Có Dữ Liệu


Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Dữ liệu lịch sử thị trường cho GIL

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
27/09/2013 0.000235 0.000369 0.000201 0.000365 - 1,172
26/09/2013 0.000240 0.000283 0.000229 0.000234 - 751
25/09/2013 0.000146 0.000368 0.000146 0.000240 - 770
24/09/2013 0.000121 0.000252 0.000094 0.000146 - 470
23/09/2013 0.000166 0.000381 0.000095 0.000121 - 388
22/09/2013 0.000547 0.000654 0.000040 0.000161 - 519
21/09/2013 0.000508 0.000639 0.000481 0.000545 - 1,752
20/09/2013 0.000512 0.000622 0.000503 0.000508 - 1,633
19/09/2013 0.000678 0.000680 0.000494 0.000512 - 1,645
18/09/2013 0.000566 0.000686 0.000431 0.000678 - 2,179
17/09/2013 0.000791 0.000795 0.000566 0.000566 - 1,819
16/09/2013 0.000720 0.000801 0.000442 0.000792 - 2,543
15/09/2013 0.000701 0.000768 0.000396 0.000717 - 2,304
14/09/2013 0.000744 0.000870 0.000698 0.000700 - 2,245
13/09/2013 0.000696 0.000899 0.000693 0.000744 - 2,370
12/09/2013 0.000762 0.000820 0.000674 0.000698 - 2,216
11/09/2013 0.000781 0.001003 0.000725 0.000760 - 2,408
10/09/2013 0.001033 0.001037 0.000715 0.000739 - 2,343
09/09/2013 0.000792 0.001032 0.000784 0.001032 - 3,264
08/09/2013 0.001013 0.001229 0.000783 0.000791 - 2,498
07/09/2013 0.000953 0.001815 0.000952 0.001013 - 3,193
06/09/2013 0.001145 0.001165 0.000932 0.001013 - 3,173
05/09/2013 0.001150 0.001282 0.000943 0.001144 - 3,553
04/09/2013 0.001301 0.001364 0.001128 0.001150 - 3,532
03/09/2013 0.001241 0.001570 0.001238 0.001303 - 3,966
02/09/2013 0.000846 0.001987 0.000677 0.001243 - 3,781
01/09/2013 0.000889 0.001249 0.000749 0.000844 - 2,540
31/08/2013 0.001021 0.001121 0.000722 0.000891 - 2,626
30/08/2013 0.000892 0.001092 0.000797 0.001024 - 2,973
29/08/2013 0.001229 0.001382 0.000739 0.000892 - 2,541
28/08/2013 0.001515 0.001517 0.001126 0.001229 - 3,428
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About GIL

GIL (GIL) is a cryptocurrency. Users are able to generate GIL through the process of mining. More information can be found at https://github.com/hydroponica/gil.
GIL Price Không Có Dữ Liệu
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường Không Có Dữ Liệu
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông Không Có Dữ Liệu
Tổng cung tiền Không Có Dữ Liệu
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu