Vốn Hóa Thị Trường:
Ghostcoin Ghostcoin (GHOST)
? USD
? BTC

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
False USD
? BTC
Khối lượng (24 giờ)
0 USD
0.00 BTC
Lượng tiền lưu thông
26,943,037 GHOST

Dữ liệu lịch sử thị trường cho Ghostcoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
15/02/2015 0.000180 0.000186 0.000169 0.000171 0 4,617
14/02/2015 0.000174 0.000182 0.000171 0.000180 0 4,861
10/02/2015 0.000148 0.000149 0.000144 0.000148 0 3,998
09/02/2015 0.000148 0.000148 0.000147 0.000147 0 3,968
02/02/2015 0.000138 0.000143 0.000138 0.000140 12 3,768
01/02/2015 0.000135 0.000144 0.000129 0.000141 12 3,792
30/01/2015 0.000163 0.000170 0.000161 0.000163 0 4,397
29/01/2015 0.000177 0.000179 0.000110 0.000163 8 4,404
28/01/2015 0.000169 0.000211 0.000106 0.000178 14 4,790
27/01/2015 0.000186 0.000218 0.000148 0.000169 6 4,543
26/01/2015 0.000150 0.000213 0.000150 0.000186 2 5,010
25/01/2015 0.000153 0.000180 0.000148 0.000150 12 4,033
24/01/2015 0.000149 0.000173 0.000145 0.000154 1 4,140
23/01/2015 0.000194 0.000194 0.000138 0.000147 7 3,953
22/01/2015 0.000177 0.000195 0.000164 0.000194 2 5,220
18/01/2015 0.000160 0.000166 0.000156 0.000166 0 4,486
17/01/2015 0.000170 0.000172 0.000156 0.000159 0 4,295
16/01/2015 0.000163 0.000172 0.000163 0.000168 1 4,516
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About Ghostcoin

Ghostcoin (GHOST) is a cryptocurrency. Users are able to generate GHOST through the process of mining. Ghostcoin has a current supply of 26,943,037 GHOST.
Ghostcoin Price Không Có Dữ Liệu
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường Không Có Dữ Liệu
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 26,943,037 GHOST
Tổng cung tiền 26,943,037 GHOST
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu