Vốn Hóa Thị Trường:
Frozen Frozen (FZ)

Không Có Dữ Liệu


Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Dữ liệu lịch sử thị trường cho Frozen

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
03/08/2014 0.000530 0.000530 0.000525 0.000525 1 3,874
02/08/2014 0.000535 0.000535 0.000528 0.000530 1 3,912
01/08/2014 0.000528 0.000538 0.000525 0.000535 1 3,949
31/07/2014 0.000511 0.000528 0.000508 0.000528 1 3,891
30/07/2014 0.000526 0.000527 0.000508 0.000511 1 3,765
29/07/2014 0.000527 0.000530 0.000524 0.000526 1 3,881
28/07/2014 0.000535 0.000535 0.000518 0.000527 1 3,887
27/07/2014 0.000536 0.000539 0.000534 0.000534 1 3,942
26/07/2014 0.000541 0.000542 0.000535 0.000536 1 3,955
25/07/2014 0.000541 0.000546 0.000538 0.000541 1 3,990
24/07/2014 0.000558 0.000558 0.000536 0.000542 1 3,994
23/07/2014 0.000559 0.000562 0.000556 0.000557 1 4,111
22/07/2014 0.000560 0.000562 0.000559 0.000559 1 4,124
21/07/2014 0.000562 0.000562 0.000557 0.000560 1 4,130
20/07/2014 0.000566 0.000566 0.000560 0.000562 1 4,141
19/07/2014 0.000566 0.000566 0.000562 0.000566 1 4,172
18/07/2014 0.000560 0.000566 0.000558 0.000566 1 4,173
17/07/2014 0.000555 0.000564 0.000548 0.000561 1 4,136
16/07/2014 0.000560 0.000561 0.000554 0.000555 1 4,092
15/07/2014 0.000558 0.000563 0.000558 0.000559 1 4,121
14/07/2014 0.000564 0.000565 0.000556 0.000557 1 4,103
13/07/2014 0.000571 0.000571 0.000562 0.000564 1 4,148
12/07/2014 0.000569 0.000573 0.000564 0.000570 1 4,193
11/07/2014 0.000555 0.000569 0.000554 0.000569 1 4,179
10/07/2014 0.000562 0.000564 0.000551 0.000555 1 4,075
09/07/2014 0.000563 0.000564 0.000560 0.000562 1 4,124
08/07/2014 0.000560 0.000564 0.000559 0.000562 1 4,123
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About Frozen

Frozen (FZ) is a cryptocurrency. Users are able to generate FZ through the process of mining. More information can be found at http://www.fzcoin.cc/.
Frozen Price Không Có Dữ Liệu
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường Không Có Dữ Liệu
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông Không Có Dữ Liệu
Tổng cung tiền Không Có Dữ Liệu
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu