Vốn Hóa Thị Trường:

Filecoin [Futures] Filecoin [Futures] (FIL)

2.80 USD (-3.72%)
0.00077696 BTC (-4.56%)

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
False USD
? BTC
Khối lượng (24 giờ)
2,965,553 USD
821.75 BTC
Lượng tiền lưu thông
? FIL

Learn more about why circulating supply may be missing.

Dữ liệu lịch sử thị trường cho Filecoin [Futures]

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
22/01/2019 2.88 2.96 2.77 2.84 3,011,368 -
21/01/2019 2.99 3.04 2.82 2.86 3,460,728 -
20/01/2019 2.99 3.16 2.84 3.00 5,570,343 -
19/01/2019 3.04 3.17 2.89 3.16 14,644,535 -
18/01/2019 3.10 3.14 2.85 2.88 4,114,532 -
17/01/2019 3.08 3.15 2.82 3.07 3,836,792 -
16/01/2019 2.86 3.15 2.77 2.89 3,262,164 -
15/01/2019 2.85 3.02 2.77 2.88 2,866,470 -
14/01/2019 2.87 2.99 2.69 2.82 2,388,619 -
13/01/2019 2.89 3.13 2.73 2.83 2,652,484 -
12/01/2019 3.00 3.14 2.84 3.11 3,170,822 -
11/01/2019 2.85 3.15 2.85 3.02 3,529,960 -
10/01/2019 3.40 3.59 2.83 3.00 3,549,068 -
09/01/2019 3.40 3.63 3.21 3.41 2,688,822 -
08/01/2019 3.30 3.62 3.20 3.48 1,855,446 -
07/01/2019 3.40 3.61 3.14 3.48 7,015,057 -
06/01/2019 3.21 3.65 3.16 3.31 5,974,079 -
05/01/2019 3.45 3.50 3.16 3.21 5,662,012 -
04/01/2019 3.34 3.48 3.31 3.46 3,777,947 -
03/01/2019 3.35 3.49 3.05 3.34 2,282,091 -
02/01/2019 3.02 3.54 2.88 3.34 2,155,573 -
01/01/2019 2.94 3.02 2.79 3.02 1,861,731 -
31/12/2018 2.99 3.03 2.80 2.82 1,214,349 -
30/12/2018 2.92 3.06 2.85 3.00 1,373,361 -
29/12/2018 3.08 3.11 2.89 2.89 1,642,547 -
28/12/2018 2.75 3.38 2.74 3.06 1,967,477 -
27/12/2018 2.84 3.43 2.78 2.87 1,846,847 -
26/12/2018 2.92 3.06 2.73 3.04 1,771,317 -
25/12/2018 3.16 3.16 2.75 2.89 1,661,360 -
24/12/2018 2.98 3.34 2.94 3.04 1,841,239 -
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)