Các loại tiền điện tử:  11,066Trao đổi:  390Vốn hóa thị trường:  $1,502,295,039,726Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $112,463,229,898Tỷ lệ thống trị:  BTC: 47.5% ETH: 17.7%Phí gas trên ETH:  45 Gwei
Các loại tiền điện tử:  11,066Trao đổi:  390Vốn hóa thị trường:  $1,502,295,039,726Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $112,463,229,898Tỷ lệ thống trị:  BTC: 47.5% ETH: 17.7%Phí gas trên ETH:  45 Gwei
FCK

FCKBanksCoinFCK

Xếp hạng -
Đồng coin
Trên 13 danh sách theo dõi

Trạng thái

Market data is untracked

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored