Vốn Hóa Thị Trường:
Experiment 10k Experiment 10k (10K)
0.000002 USD
9.998e-09 BTC

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
325,740 USD
1,353 BTC
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
Lượng tiền lưu thông
135,349,518,072 10K

Dữ liệu lịch sử thị trường cho Experiment 10k

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
03/05/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 9 325,732
02/05/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 9 317,977
01/05/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 11 314,214
30/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 1 317,070
29/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 2 305,890
28/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 2 309,693
27/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 2 310,329
26/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0 296,997
25/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 1 306,540
24/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 14 313,009
23/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 281 319,800
21/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 1 314,633
20/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 3 303,787
19/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 23 301,055
18/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 25 302,069
17/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 5 301,433
16/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 11 306,431
15/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0 299,683
14/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0 291,547
13/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0 307,146
12/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0 283,149
11/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0 282,736
10/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0 268,426
09/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 9 263,395
08/04/2015 0.000003 0.000003 0.000002 0.000002 22 254,169
07/04/2015 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 17 248,980
06/04/2015 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 31 243,241
05/04/2015 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 1 244,879
04/04/2015 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 21 227,008
03/04/2015 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 143 220,796
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About Experiment 10k

Experiment 10k (10K) is a cryptocurrency. Experiment 10k has a current supply of 135,349,518,072 10K. The last known price of Experiment 10k is 0.000002 USD .
Experiment 10k Price 0.000002 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường 325,740 USD
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 135,349,518,072 10K
Tổng cung tiền 135,349,518,072 10K
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu