Vốn Hóa Thị Trường:
EthereumDark EthereumDark (ETD)
0.000179 USD
0.00000066 BTC

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
285 USD
1 BTC
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
Lượng tiền lưu thông
1,591,503 ETD

Dữ liệu lịch sử thị trường cho EthereumDark

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
11/01/2015 0.000181 0.000185 0.000178 0.000179 0 281
10/01/2015 0.000186 0.000187 0.000181 0.000181 0 285
09/01/2015 0.000212 0.000213 0.000157 0.000186 22 291
08/01/2015 0.000627 0.000627 0.000212 0.000213 10 333
07/01/2015 0.000572 0.000856 0.000210 0.000627 16 982
06/01/2015 0.000604 0.000633 0.000570 0.000572 67 895
05/01/2015 0.001074 0.001127 0.000592 0.000604 20 944
04/01/2015 0.001397 0.001415 0.000853 0.001070 7 1,672
03/01/2015 0.002235 0.002238 0.000639 0.001397 166 2,182
02/01/2015 0.002356 0.002364 0.002236 0.002237 0 3,492
01/01/2015 0.001788 0.002373 0.001756 0.002357 33 3,677
31/12/2014 0.001390 0.002225 0.001388 0.001787 2 2,786
30/12/2014 0.002186 0.002201 0.001281 0.001389 1 2,164
29/12/2014 0.001131 0.002197 0.001115 0.002186 5 3,403
28/12/2014 0.002233 0.002433 0.001073 0.001129 5 1,757
27/12/2014 0.001130 0.002478 0.001130 0.002230 268 3,468
26/12/2014 0.002168 0.002350 0.000928 0.001131 5 1,758
25/12/2014 0.001098 0.002168 0.000712 0.002167 35 3,364
24/12/2014 0.003042 0.003042 0.000735 0.001099 4 1,706
23/12/2014 0.002613 0.003202 0.001860 0.003043 383 4,721
22/12/2014 0.002714 0.003028 0.001377 0.002612 1,325 4,050
21/12/2014 0.003224 0.003225 0.002694 0.002712 244 4,201
20/12/2014 0.000699 0.003232 0.000695 0.003228 422 -
19/12/2014 0.002278 0.002381 0.000696 0.000699 21 -
18/12/2014 0.002876 0.002891 0.002031 0.002280 112 -
17/12/2014 0.001471 0.002878 0.001027 0.002875 143 -
16/12/2014 0.001331 0.001489 0.000868 0.001472 27 -
15/12/2014 0.001110 0.001340 0.000763 0.001330 31 -
14/12/2014 0.000888 0.001116 0.000884 0.001111 1 -
13/12/2014 0.001862 0.001862 0.000887 0.000889 14 -
12/12/2014 0.000742 0.001961 0.000741 0.001863 60 -
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About EthereumDark

EthereumDark (ETD) is a cryptocurrency. EthereumDark has a current supply of 1,591,503 ETD. The last known price of EthereumDark is 0.000179 USD .
EthereumDark Price 0.000179 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường 285 USD
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 1,591,503 ETD
Tổng cung tiền 1,591,503 ETD
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu