Vốn Hóa Thị Trường:
EduCoin EduCoin (EDU)

Không Có Dữ Liệu


Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Dữ liệu lịch sử thị trường cho EduCoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
04/07/2014 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 16 578,549
03/07/2014 0.000006 0.000007 0.000006 0.000006 16 576,420
01/07/2014 0.000006 0.000007 0.000006 0.000007 19 576,419
30/06/2014 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 19 561,049
29/06/2014 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 15 528,723
28/06/2014 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 24 524,889
27/06/2014 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 24 523,942
24/06/2014 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 16 519,187
23/06/2014 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 16 519,773
22/06/2014 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 10 525,032
20/06/2014 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 25 513,901
19/06/2014 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 25 515,276
11/06/2014 0.000007 0.000007 0.000006 0.000006 14 528,546
10/06/2014 0.000006 0.000007 0.000006 0.000007 15 540,973
09/06/2014 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 29 534,215
08/06/2014 0.000007 0.000007 0.000007 0.000007 33 498,888
07/06/2014 0.000007 0.000007 0.000006 0.000007 33 498,812
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About EduCoin

EduCoin (EDU) is a cryptocurrency. Users are able to generate EDU through the process of mining. More information can be found at http://educoin.cc/.
EduCoin Price Không Có Dữ Liệu
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường Không Có Dữ Liệu
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông Không Có Dữ Liệu
Tổng cung tiền Không Có Dữ Liệu
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu