Vốn Hóa Thị Trường:
E-Money E-Money (ECASH)
0.000002 USD
9.995e-09 BTC

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
False USD
? BTC
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
Lượng tiền lưu thông
? ECASH

Learn more about why circulating supply may be missing.

Dữ liệu lịch sử thị trường cho E-Money

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
27/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 44 -
26/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 43 -
25/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 1 -
24/04/2015 0.000073 0.000073 0.000071 0.000072 4 -
23/04/2015 0.000003 0.000073 0.000003 0.000073 4 -
22/04/2015 0.000003 0.000003 0.000002 0.000003 11 -
21/04/2015 0.000067 0.000067 0.000003 0.000003 1 -
20/04/2015 0.000140 0.000140 0.000009 0.000067 1 -
19/04/2015 0.000002 0.000141 0.000002 0.000140 6 -
18/04/2015 0.000002 0.000003 0.000002 0.000002 5 -
17/04/2015 0.000004 0.000004 0.000002 0.000002 9 -
16/04/2015 0.000002 0.000004 0.000002 0.000004 4 -
15/04/2015 0.000011 0.000013 0.000002 0.000002 3 -
14/04/2015 0.000004 0.000013 0.000004 0.000011 1 -
13/04/2015 0.000002 0.000005 0.000002 0.000004 0 -
12/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 1 -
11/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 3 -
10/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 110 -
09/04/2015 0.000007 0.000007 0.000002 0.000002 187 -
08/04/2015 0.000005 0.000016 0.000003 0.000007 801 -
07/04/2015 0.000008 0.000010 0.000004 0.000005 512 -
06/04/2015 0.000005 0.000040 0.000005 0.000008 138 -
05/04/2015 0.000008 0.000010 0.000005 0.000005 129 -
04/04/2015 0.000010 0.000010 0.000008 0.000008 50 -
03/04/2015 0.000008 0.000012 0.000005 0.000010 51 -
02/04/2015 0.000018 0.000018 0.000008 0.000008 66 -
01/04/2015 0.000020 0.000032 0.000010 0.000018 307 -
31/03/2015 0.000017 0.000073 0.000015 0.000020 528 -
30/03/2015 0.000020 0.000030 0.000015 0.000017 116 -
29/03/2015 0.000028 0.000032 0.000017 0.000020 45 -
28/03/2015 0.000030 0.000038 0.000020 0.000028 39 -
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About E-Money

E-Money (ECASH) is a cryptocurrency. The last known price of E-Money is 0.000002 USD .
E-Money Price 0.000002 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường Không Có Dữ Liệu
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông Không Có Dữ Liệu
Tổng cung tiền Không Có Dữ Liệu
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu