Vốn Hóa Thị Trường:
Devcoin Devcoin (DVC)
0.000023 USD
2.805e-09 BTC

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
348,471 USD
43 BTC
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
Lượng tiền lưu thông
15,167,257,500 DVC

Dữ liệu lịch sử thị trường cho Devcoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
23/11/2017 0.000020 0.000024 0.000020 0.000023 0 347,538
22/11/2017 0.000013 0.000022 0.000013 0.000020 0 308,006
21/11/2017 0.000015 0.000015 0.000013 0.000013 225 200,670
20/11/2017 0.000015 0.000015 0.000014 0.000015 0 223,641
18/11/2017 0.000013 0.000013 0.000012 0.000013 4 196,001
17/11/2017 0.000015 0.000015 0.000012 0.000013 425 193,561
16/11/2017 0.000015 0.000073 0.000014 0.000015 145 219,532
15/11/2017 0.000015 0.000015 0.000012 0.000015 300 228,814
14/11/2017 0.000060 0.000062 0.000014 0.000015 745 219,012
13/11/2017 0.000010 0.000063 0.000010 0.000060 11 898,975
12/11/2017 0.000012 0.000012 0.000010 0.000010 288 152,596
11/11/2017 0.000013 0.000013 0.000012 0.000012 177 177,997
10/11/2017 0.000071 0.000072 0.000012 0.000013 1 194,121
09/11/2017 0.000012 0.000072 0.000012 0.000071 13 1,068,821
08/11/2017 0.000012 0.000013 0.000012 0.000013 138 187,902
06/11/2017 0.000006 0.000007 0.000006 0.000006 0 97,022
05/11/2017 0.000012 0.000012 0.000006 0.000006 0 96,674
04/11/2017 0.000011 0.000012 0.000010 0.000012 8 173,000
03/11/2017 0.000011 0.000012 0.000010 0.000011 162 166,828
02/11/2017 0.000014 0.000016 0.000010 0.000011 876 166,565
01/11/2017 0.000014 0.000014 0.000014 0.000014 2 207,732
31/10/2017 0.000018 0.000018 0.000014 0.000014 510 208,881
30/10/2017 0.000017 0.000022 0.000016 0.000018 22 264,905
29/10/2017 0.000016 0.000017 0.000016 0.000017 199 257,642
28/10/2017 0.000017 0.000017 0.000016 0.000016 2 244,556
27/10/2017 0.000017 0.000017 0.000016 0.000017 3 247,740
26/10/2017 0.000017 0.000022 0.000016 0.000017 7 253,627
25/10/2017 0.000017 0.000018 0.000016 0.000017 327 252,753
24/10/2017 0.000018 0.000018 0.000016 0.000017 12 247,472
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About Devcoin

Devcoin (DVC) is a cryptocurrency. Users are able to generate DVC through the process of mining. Devcoin has a current supply of 15,167,257,500 DVC. The last known price of Devcoin is 0.000023 USD . More information can be found at http://devcoin.org.
Devcoin Price 0.000023 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường 348,471 USD
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 15,167,257,500 DVC
Tổng cung tiền 15,167,257,500 DVC
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu