Vốn Hóa Thị Trường:
DeltaCredits DeltaCredits (DCRE)
0.126954 USD
0.00001713 BTC

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
False USD
? BTC
Khối lượng (24 giờ)
0 USD
0.00 BTC
Lượng tiền lưu thông
? DCRE

Learn more about why circulating supply may be missing.

Dữ liệu lịch sử thị trường cho DeltaCredits

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
26/05/2018 0.127926 0.127926 0.126753 0.126954 7 -
25/05/2018 0.130498 0.131076 0.126090 0.128094 7 -
16/05/2018 0.211475 0.211649 0.202713 0.206963 9 -
15/05/2018 0.178264 0.212259 0.174064 0.211597 30 -
14/05/2018 0.194141 0.197126 0.186025 0.195422 1 -
13/05/2018 0.174012 0.195613 0.171980 0.194176 1 -
12/05/2018 0.187963 0.192969 0.170501 0.174072 48 -
11/05/2018 0.194320 0.195545 0.187274 0.188517 17 -
10/05/2018 0.251288 0.253306 0.244792 0.245782 1 -
09/05/2018 0.207621 0.251358 0.202961 0.251358 1 -
08/05/2018 0.209724 0.254137 0.204763 0.207938 9 -
07/05/2018 0.215250 0.215361 0.206827 0.209280 95 -
06/05/2018 0.221873 0.221975 0.211462 0.215096 27 -
05/05/2018 0.228261 0.229533 0.227903 0.229184 1 -
04/05/2018 0.229460 0.230074 0.225115 0.228369 5 -
03/05/2018 0.231033 0.237098 0.222145 0.229549 6 -
02/05/2018 0.213821 0.231919 0.211548 0.231025 1 -
01/05/2018 0.210831 0.214143 0.208702 0.214143 1 -
29/04/2018 0.212516 0.212559 0.210506 0.210630 4 -
28/04/2018 0.199977 0.211452 0.199465 0.210049 16 -
27/04/2018 0.208441 0.210102 0.200666 0.200666 15 -
26/04/2018 0.198531 0.231086 0.193683 0.208153 17 -
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About DeltaCredits

DeltaCredits (DCRE) is a cryptocurrency. The last known price of DeltaCredits is 0.126954 USD .
DeltaCredits Price 0.126954 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường Không Có Dữ Liệu
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông Không Có Dữ Liệu
Tổng cung tiền Không Có Dữ Liệu
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu