Vốn Hóa Thị Trường:
DeleteCoin DeleteCoin (DEL)

Không Có Dữ Liệu


Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Dữ liệu lịch sử thị trường cho DeleteCoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
23/05/2014 0.000115 0.000117 0.000114 0.000116 0 58,328
22/05/2014 0.000113 0.000116 0.000111 0.000115 0 57,825
21/05/2014 0.000107 0.000109 0.000107 0.000109 0 54,562
20/05/2014 0.000100 0.000108 0.000100 0.000107 0 53,626
17/05/2014 0.000224 0.000226 0.000224 0.000224 0 112,407
16/05/2014 0.000224 0.000225 0.000224 0.000224 0 112,519
10/05/2014 0.000103 0.000104 0.000103 0.000104 0 52,101
09/05/2014 0.000102 0.000104 0.000102 0.000104 0 51,936
06/05/2014 0.000100 0.000100 0.000097 0.000099 0 49,463
05/05/2014 0.000099 0.000100 0.000098 0.000100 0 49,977
04/05/2014 0.000219 0.000220 0.000215 0.000217 0 108,794
03/05/2014 0.000217 0.000220 0.000215 0.000219 0 110,015
01/05/2014 0.000175 0.000180 0.000175 0.000178 0 89,299
30/04/2014 0.000165 0.000175 0.000162 0.000174 1 87,423
29/04/2014 0.000166 0.000167 0.000163 0.000165 0 83,012
27/04/2014 0.000151 0.000152 0.000148 0.000148 1 74,479
26/04/2014 0.000510 0.000650 0.000150 0.000151 5 75,895
25/04/2014 0.000505 0.000505 0.000447 0.000460 11 230,536
24/04/2014 0.000160 0.000505 0.000159 0.000505 16 253,510
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About DeleteCoin

DeleteCoin (DEL) is a cryptocurrency. Users are able to generate DEL through the process of mining. More information can be found at http://www.deletecoin.com/.
DeleteCoin Price Không Có Dữ Liệu
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường Không Có Dữ Liệu
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông Không Có Dữ Liệu
Tổng cung tiền Không Có Dữ Liệu
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu