Vốn Hóa Thị Trường:
DeBuNe DeBuNe (DEBUNE)
0.140534 USD
0.00015981 BTC
? NXT

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
32,566 USD
37 BTC
? NXT
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
? NXT
Lượng tiền lưu thông
231,731 DEBUNE
Tổng cung tiền
1,000,000 DEBUNE

Dữ liệu lịch sử thị trường cho DeBuNe

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
25/12/2016 0.140701 0.141737 0.133854 0.140534 7 32,566
24/12/2016 0.135102 0.144284 0.132838 0.139736 7 32,381
23/12/2016 0.131915 0.136189 0.129138 0.136078 7 31,533
19/12/2016 0.228789 0.228789 0.226454 0.226454 288 52,476
18/12/2016 0.235423 0.236510 0.227540 0.228732 291 53,004
17/12/2016 0.219100 0.240254 0.215679 0.235921 300 54,670
16/12/2016 0.166968 0.219532 0.166968 0.219076 1,291 50,767
15/12/2016 0.173539 0.176075 0.165991 0.167033 67 38,707
14/12/2016 0.179668 0.179762 0.172622 0.173443 69 40,192
13/12/2016 0.121205 0.123220 0.118944 0.120725 1 27,976
12/12/2016 0.121232 0.125618 0.120759 0.121522 1 28,160
11/12/2016 0.176921 0.178645 0.121119 0.121213 1 28,089
10/12/2016 0.172377 0.181340 0.171390 0.176534 247 40,908
09/12/2016 0.178882 0.182332 0.172405 0.172405 172 39,952
04/12/2016 0.116792 0.120262 0.116157 0.119636 196 27,723
03/12/2016 0.116458 0.118814 0.114420 0.116646 191 27,030
02/12/2016 0.118542 0.120322 0.115939 0.116333 191 26,958
01/12/2016 0.126435 0.126514 0.117534 0.119178 103 27,617
30/11/2016 0.123847 0.127028 0.122952 0.125503 13 29,083
29/11/2016 0.187771 0.190711 0.123656 0.123806 12 28,690
28/11/2016 0.122171 0.188001 0.121819 0.187769 40 43,512
27/11/2016 0.186509 0.189101 0.121426 0.121926 61 28,254
26/11/2016 0.189676 0.189838 0.186533 0.186535 10 43,226
25/11/2016 0.192977 0.193089 0.186973 0.186973 9 43,327
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About DeBuNe

DeBuNe (DEBUNE) is a cryptocurrency token and operates on the the Nxt platform. DeBuNe has a current supply of 1,000,000 DEBUNE with 231,731 DEBUNE in circulation. The last known price of DeBuNe is 0.140534 USD . More information can be found at http://debune.org.
DeBuNe Price 0.140534 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường 32,566 USD
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 231,731 DEBUNE
Tổng cung tiền 1,000,000 DEBUNE
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu