Các loại tiền điện tử:  11,112Trao đổi:  391Vốn hóa thị trường:  $1,572,333,492,462Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $76,562,319,809Tỷ lệ thống trị:  BTC: 47.4% ETH: 17.9%Phí gas trên ETH:  22 Gwei
Các loại tiền điện tử:  11,112Trao đổi:  391Vốn hóa thị trường:  $1,572,333,492,462Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $76,562,319,809Tỷ lệ thống trị:  BTC: 47.4% ETH: 17.9%Phí gas trên ETH:  22 Gwei
CBUCKS

CRYPTOBUCKSCBUCKS

Xếp hạng -
Token
Trên 2,674 danh sách theo dõi

Trạng thái

Market data is untracked

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored

CBUCKS Dữ liệu về giá theo thời gian thực

Launched on 28 Dec 2019 by a team based in London, CRYPTOBUCKS is a peer to peer platform that aims to give users a quick and easy way to buy and sell cryptoassets and copytrade using blockchain technology.