Vốn Hóa Thị Trường:
Coin2 Coin2 (NC2)

Không Có Dữ Liệu


Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Dữ liệu lịch sử thị trường cho Coin2

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
08/06/2014 0.002325 0.002892 0.002002 0.002005 625 120,277
07/06/2014 0.002806 0.004275 0.002324 0.002325 2,031 139,516
06/06/2014 0.002624 0.002632 0.002596 0.002617 0 157,045
05/06/2014 0.002554 0.002641 0.002548 0.002624 0 157,431
04/06/2014 0.002657 0.002661 0.002484 0.002553 0 153,191
03/06/2014 0.002629 0.002683 0.002590 0.002657 0 159,422
02/06/2014 0.000655 0.002649 0.000655 0.002627 0 157,616
31/05/2014 0.000935 0.000944 0.000919 0.000941 0 56,468
30/05/2014 0.001705 0.002416 0.000852 0.000935 9 56,122
29/05/2014 0.001707 0.001710 0.001685 0.001705 6 102,272
27/05/2014 0.000583 0.000590 0.000581 0.000583 0 34,983
26/05/2014 0.000586 0.000588 0.000577 0.000583 0 34,991
22/05/2014 0.000492 0.000492 0.000490 0.000491 2 29,454
21/05/2014 0.000490 0.000494 0.000483 0.000492 2 29,493
20/05/2014 0.000892 0.000953 0.000892 0.000951 10 57,072
19/05/2014 0.000890 0.000895 0.000889 0.000892 9 53,521
18/05/2014 0.002689 0.002694 0.002683 0.002689 317 161,321
17/05/2014 0.002426 0.003052 0.002262 0.002687 2,232 161,226
16/05/2014 0.002452 0.002824 0.001910 0.002429 5,247 145,750
15/05/2014 0.002187 0.003113 0.001641 0.002452 36,806 147,099
14/05/2014 0.003940 0.003940 0.001927 0.002188 25,554 131,254
13/05/2014 0.003311 0.004157 0.003302 0.003941 7,724 236,432
12/05/2014 0.004640 0.004640 0.003323 0.003669 12,999 220,160
11/05/2014 0.004548 0.006370 0.003255 0.004640 34,766 278,412
10/05/2014 0.007490 0.007561 0.003734 0.004552 41,806 273,119
09/05/2014 0.004262 0.010203 0.003909 0.007500 258,458 450,008
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About Coin2

Coin2 (NC2) is a cryptocurrency. More information can be found at http://www.coin2-project.org/.
Coin2 Price Không Có Dữ Liệu
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường Không Có Dữ Liệu
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông Không Có Dữ Liệu
Tổng cung tiền Không Có Dữ Liệu
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu