Want to know who you'll meet at The Capital? Find out here!

×
Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch:   •  Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %
Quảng Cáo
Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %  •  Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch: 
  Đóng
Citizencoin Citizencoin (CTZ)

Không có dữ liệu để hiển thị

We're currently unable to display market data for this listing. See our methodology for more information: https://coinmarketcap.com/methodology/


Time For Plan ₿ - Buy Bitcoin In Your Currency

Giao Dịch

Trade Crypto In Minutes

Get an Instant Credit Line & Earn Interest

Dữ liệu lịch sử thị trường cho Citizencoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
04/07/2014 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 17 4,698
03/07/2014 0.000007 0.000007 0.000006 0.000006 0 4,782
02/07/2014 0.000006 0.000007 0.000006 0.000007 11 4,827
01/07/2014 0.000006 0.000007 0.000006 0.000006 34 4,746
30/06/2014 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 23 4,741
29/06/2014 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 3 4,464
28/06/2014 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 63 4,421
27/06/2014 0.000012 0.000012 0.000006 0.000006 0 4,426
26/06/2014 0.000006 0.000012 0.000006 0.000012 36 8,596
25/06/2014 0.000006 0.000012 0.000006 0.000006 785 4,218
24/06/2014 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 15 4,322
23/06/2014 0.000006 0.000012 0.000006 0.000006 82 4,400
22/06/2014 0.000006 0.000012 0.000006 0.000006 85 4,464
21/06/2014 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 0 4,417
20/06/2014 0.000012 0.000012 0.000006 0.000006 4 4,392
19/06/2014 0.000012 0.000012 0.000006 0.000012 17 8,865
18/06/2014 0.000012 0.000012 0.000006 0.000012 5 8,999
17/06/2014 0.000006 0.000012 0.000006 0.000012 272 9,046
16/06/2014 0.000006 0.000012 0.000006 0.000006 93 4,379
15/06/2014 0.000006 0.000012 0.000006 0.000006 49 4,377
14/06/2014 0.000006 0.000012 0.000005 0.000006 113 4,305
13/06/2014 0.000012 0.000012 0.000006 0.000006 212 4,436
12/06/2014 0.000006 0.000013 0.000006 0.000012 57 8,735
11/06/2014 0.000007 0.000013 0.000006 0.000006 99 4,689
10/06/2014 0.000006 0.000020 0.000006 0.000007 79 4,830
09/06/2014 0.000013 0.000020 0.000006 0.000006 200 4,803
08/06/2014 0.000026 0.000026 0.000007 0.000013 460 9,702
07/06/2014 0.000020 0.000033 0.000019 0.000026 297 19,346
06/06/2014 0.000007 0.000033 0.000007 0.000020 2,614 14,498
05/06/2014 0.000013 0.000013 0.000006 0.000007 272 4,702
04/06/2014 0.000013 0.000019 0.000006 0.000013 180 8,770
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

Thông tin về Citizencoin

Citizencoin (CTZ) is a cryptocurrency. Users are able to generate CTZ through the process of mining. More information can be found at http://citizencoin.tk/.
Citizencoin Thống kê
Citizencoin Giá Không Có Dữ Liệu
Citizencoin ROI Không Có Dữ Liệu
Xếp hạng Thị trường Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường Không Có Dữ Liệu
Khối lượng trong 24 Giờ Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông Không Có Dữ Liệu
Tổng cung tiền Không Có Dữ Liệu
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Mức Cao nhất Lịch sử Không Có Dữ Liệu
Mức Thấp nhất Lịch sử Không Có Dữ Liệu
Mức Cao / Thấp trong 52 Tuần Không Có Dữ Liệu
Mức Cao / Thấp trong 90 Ngày Không Có Dữ Liệu
Mức Cao / Thấp trong 30 Ngày Không Có Dữ Liệu
Mức Cao / Thấp trong 7 Ngày Không Có Dữ Liệu
Mức Cao / Thấp trong 24 Giờ Không Có Dữ Liệu
Mức Cao / Thấp của Ngày hôm qua Không Có Dữ Liệu
Đóng / Mở của Ngày hôm qua Không Có Dữ Liệu
Thay đổi của Ngày hôm qua Không Có Dữ Liệu
Khối lượng của Ngày hôm qua Không Có Dữ Liệu

Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư xấp xỉ nếu mua tại thời điểm khởi đầu (hoặc giá biết đến sớm nhất)