Vốn Hóa Thị Trường:

ChipCoin ChipCoin (CHIP)

0.000476 USD
0.00000077 BTC

Buy

Trade

  • HitBTC HitBTC

    Most advanced crypto exchange since 2013

Get Wallet

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
4,918 USD
8 BTC
Khối lượng (24 giờ)
0 USD
0.00 BTC
Lượng tiền lưu thông
10,341,384 CHIP

Dữ liệu lịch sử thị trường cho ChipCoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
09/10/2016 0.000477 0.000477 0.000475 0.000476 1 4,930
08/10/2016 0.000477 0.000477 0.000476 0.000477 1 4,928
04/10/2016 0.000471 0.000471 0.000469 0.000470 0 4,874
03/10/2016 0.000525 0.000527 0.000471 0.000471 0 5,433
02/10/2016 0.000454 0.000527 0.000454 0.000525 18 4,699
01/10/2016 0.000147 0.000454 0.000122 0.000454 30 1,519
24/09/2016 0.000054 0.000054 0.000054 0.000054 10 561
23/09/2016 0.000054 0.000054 0.000054 0.000054 10 558
22/09/2016 0.000358 0.000359 0.000358 0.000358 8 3,705
21/09/2016 0.000322 0.000359 0.000317 0.000358 8 3,334
20/09/2016 0.000926 0.000926 0.000322 0.000323 22 9,576
19/09/2016 0.000921 0.000927 0.000920 0.000926 29 9,529
15/09/2016 0.000971 0.000971 0.000970 0.000970 2 10,041
14/09/2016 0.000968 0.000973 0.000967 0.000971 2 10,010
10/09/2016 0.000654 0.000654 0.000654 0.000654 6 6,763
09/09/2016 0.001002 0.001003 0.000651 0.000654 6 10,363
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)