Vốn Hóa Thị Trường:
BurnerCoin BurnerCoin (BURN)
0.000318 USD
0.00000101 BTC

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
694 USD
2 BTC
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
Lượng tiền lưu thông
2,181,453 BURN

Dữ liệu lịch sử thị trường cho BurnerCoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
01/01/2015 0.000324 0.000324 0.000318 0.000318 4 694
31/12/2014 0.000314 0.000323 0.000313 0.000323 4 705
30/12/2014 0.000316 0.000318 0.000312 0.000314 3 685
29/12/2014 0.000321 0.000323 0.000315 0.000316 3 689
28/12/2014 0.000319 0.000323 0.000314 0.000320 4 699
27/12/2014 0.000331 0.000332 0.000316 0.000319 4 696
26/12/2014 0.000322 0.000349 0.000320 0.000331 4 723
25/12/2014 0.000324 0.000325 0.000320 0.000322 6 703
24/12/2014 0.000385 0.000385 0.000378 0.000379 61 826
23/12/2014 0.000383 0.000387 0.000383 0.000385 377 839
22/12/2014 0.000324 0.000337 0.000324 0.000335 6 731
21/12/2014 0.000709 0.000709 0.000324 0.000324 6 707
20/12/2014 0.000707 0.000710 0.000697 0.000709 0 1,548
19/12/2014 0.000566 0.000567 0.000566 0.000567 0 1,237
18/12/2014 0.000582 0.000589 0.000554 0.000567 0 1,236
17/12/2014 0.000559 0.000571 0.000542 0.000545 0 1,190
16/12/2014 0.000819 0.000820 0.000559 0.000559 1 1,220
15/12/2014 0.000825 0.000825 0.000817 0.000818 9 1,785
13/12/2014 0.000539 0.000539 0.000531 0.000532 4 1,161
12/12/2014 0.000403 0.000806 0.000403 0.000539 7 1,177
11/12/2014 0.000878 0.000921 0.000759 0.000760 32 1,658
10/12/2014 0.001433 0.001434 0.000883 0.000883 41 1,927
09/12/2014 0.000868 0.002770 0.000475 0.001434 3,023 3,127
07/12/2014 0.000562 0.000564 0.000560 0.000563 2 1,228
06/12/2014 0.000562 0.000565 0.000561 0.000562 2 1,226
05/12/2014 0.000410 0.000410 0.000406 0.000408 9 889
04/12/2014 0.000418 0.000420 0.000408 0.000410 9 895
02/12/2014 0.000569 0.000576 0.000567 0.000569 0 1,242
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About BurnerCoin

BurnerCoin (BURN) is a cryptocurrency. Users are able to generate BURN through the process of mining. BurnerCoin has a current supply of 2,181,453 BURN. The last known price of BurnerCoin is 0.000318 USD .
BurnerCoin Price 0.000318 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường 694 USD
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 2,181,453 BURN
Tổng cung tiền 2,181,453 BURN
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu