Vốn Hóa Thị Trường:
Buggyra Coin Zero Buggyra Coin Zero (BCZERO)
0.010153 USD (-5.28%)
0.00000256 BTC (-4.77%)
0.00006871 ETH (-5.19%)

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
17,043,241 USD
4,290 BTC
115,336 ETH
Khối lượng (24 giờ)
15,205 USD
3.83 BTC
102.89 ETH
Lượng tiền lưu thông
1,678,609,241 BCZERO
Tổng cung tiền
10,000,000,000 BCZERO

Dữ liệu lịch sử thị trường cho Buggyra Coin Zero

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
19/02/2019 0.010038 0.010917 0.009113 0.010022 13,602 16,823,312
18/02/2019 0.009215 0.010953 0.008975 0.009892 17,295 16,604,424
17/02/2019 0.009226 0.009740 0.007992 0.009231 13,350 15,494,979
16/02/2019 0.010052 0.010669 0.008741 0.009230 10,115 15,493,133
15/02/2019 0.011035 0.011442 0.009977 0.009980 12,954 16,753,167
14/02/2019 0.010297 0.011569 0.010095 0.011093 14,365 18,620,017
13/02/2019 0.012690 0.013315 0.009931 0.009969 11,099 16,734,374
12/02/2019 0.011524 0.013260 0.010425 0.012779 17,833 21,451,188
11/02/2019 0.012396 0.013456 0.011106 0.011512 24,999 19,323,342
10/02/2019 0.013115 0.013154 0.011897 0.012396 23,766 20,808,371
09/02/2019 0.014274 0.014295 0.012672 0.013111 26,395 22,007,955
08/02/2019 0.013349 0.014465 0.012131 0.014274 42,662 23,959,650
07/02/2019 0.012822 0.013667 0.011888 0.012352 25,017 20,734,299
06/02/2019 0.012929 0.014786 0.011824 0.012811 28,104 21,505,445
05/02/2019 0.013777 0.014198 0.012815 0.012890 11,041 21,637,819
04/02/2019 0.014706 0.017241 0.013276 0.013821 28,474 23,200,868
03/02/2019 0.014900 0.015099 0.013918 0.014658 16,821 24,604,257
02/02/2019 0.016420 0.016600 0.013921 0.014900 20,358 25,011,320
01/02/2019 0.015017 0.017036 0.014580 0.016407 10,481 27,541,259
31/01/2019 0.017742 0.018684 0.013838 0.014998 17,364 25,175,076
30/01/2019 0.015047 0.019168 0.014421 0.017746 20,649 29,788,819
29/01/2019 0.014081 0.016235 0.012983 0.015042 29,304 25,249,163
28/01/2019 0.018582 0.018604 0.012255 0.014076 12,842 23,628,375
27/01/2019 0.019298 0.022687 0.017322 0.018569 24,976 31,169,626
26/01/2019 0.020140 0.020374 0.018942 0.019250 14,033 32,313,705
25/01/2019 0.021357 0.024628 0.018817 0.020157 26,077 33,835,962
24/01/2019 0.024249 0.025637 0.018602 0.021314 19,817 35,778,251
23/01/2019 0.026015 0.029796 0.022869 0.024251 23,112 40,707,738
22/01/2019 0.026207 0.035268 0.021784 0.026155 28,249 43,904,226
21/01/2019 0.014378 0.052929 0.014333 0.025051 50,038 42,051,369
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About Buggyra Coin Zero

Buggyra Coin Zero is an ERC-20 token that functions as a payment platform for international Truck Racing Events, sponsorships, and merchandising.

Buggyra Coin Zero Price 0.010153 USD
Market Rank #166
Vốn Hóa Thị Trường 17,043,241 USD
24h Volume 15,205 USD
Lượng tiền lưu thông 1,678,609,241 BCZERO
Tổng cung tiền 10,000,000,000 BCZERO
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close $0.010038 USD / $0.010022 USD
Yesterday's High / Low $0.010917 USD / $0.009113 USD
Yesterday's Change -1.6e-05 USD (-0.16%)
Yesterday's Volume $13,602 USD