Just in! See who's speaking at The Capital, our first-ever conference, here!

×
Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch:   •  Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %
Quảng Cáo
Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %  •  Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch: 
  Đóng
BTSR BTSR (BTSR)
0.108509 USD
0.00001098 BTC
0.40080523 BTS

Time For Plan ₿ - Buy Bitcoin In Your Currency

Giao Dịch

Trade Crypto In Minutes

Get an Instant Credit Line & Earn Interest

Vốn Hóa Thị Trường
356,374 USD
36 BTC
1,316,351 BTS
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
? BTS
Lượng tiền lưu thông
3,284,266 BTSR

Dữ liệu lịch sử thị trường cho BTSR

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
15/02/2018 0.109950 0.110824 0.103900 0.108509 313 356,372
14/02/2018 0.132827 0.145828 0.103212 0.110173 318 361,837
13/02/2018 0.179732 0.186698 0.131972 0.132383 19 434,781
11/02/2018 0.209816 0.214922 0.190403 0.194931 5 640,205
10/02/2018 0.216916 0.229099 0.199046 0.210757 325 692,182
09/02/2018 0.237748 0.254725 0.209283 0.216206 1,438 710,078
08/02/2018 0.081928 0.238764 0.081928 0.238764 44 784,164
07/02/2018 0.082343 0.091687 0.076990 0.082232 147 270,071
06/02/2018 0.152892 0.184331 0.081937 0.083161 150 273,124
05/02/2018 0.094281 0.177753 0.088049 0.152679 5,901 501,438
04/02/2018 0.232113 0.235647 0.091133 0.094790 10 311,315
03/02/2018 0.233756 0.242875 0.209858 0.230709 692 757,710
02/02/2018 0.214844 0.304078 0.201025 0.233459 1,641 766,741
01/02/2018 0.283136 0.289891 0.139101 0.215786 7,908 708,699
31/01/2018 0.177498 0.282608 0.118772 0.282608 8,466 928,160
30/01/2018 0.207636 0.217361 0.135961 0.177552 41 583,128
29/01/2018 0.196945 0.213075 0.156328 0.207821 44,046 682,539
28/01/2018 0.224870 0.350984 0.196945 0.196945 47 646,820
27/01/2018 0.232536 0.234046 0.183627 0.224444 127 737,134
26/01/2018 0.135680 0.232844 0.131332 0.232703 20 764,258
25/01/2018 0.223638 0.239271 0.134077 0.134981 420 443,313
24/01/2018 0.137972 0.225281 0.133952 0.223355 321 733,557
23/01/2018 0.203109 0.206492 0.131755 0.138621 1,996 455,268
22/01/2018 0.257834 0.271965 0.107956 0.203654 1,075 668,854
21/01/2018 0.270794 0.276377 0.228009 0.257939 184 847,140
20/01/2018 0.224719 0.271320 0.222211 0.271242 609 890,831
19/01/2018 0.287920 0.298337 0.219293 0.222570 527 730,979
18/01/2018 0.228007 0.484023 0.198557 0.288889 8,678 948,788
17/01/2018 0.212749 0.254612 0.173924 0.228484 508 750,402
16/01/2018 0.245355 0.246707 0.182468 0.214887 3,552 705,746
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

Thông tin về BTSR

BTSR (BTSR) is a cryptocurrency token and operates on the BitShares platform. BTSR has a current supply of 3,284,266 BTSR. The last known price of BTSR is 0.108509 USD . More information can be found at https://btsr.io/.
BTSR Thống kê
BTSR Giá 0.108509 USD
BTSR ROI Không Có Dữ Liệu
Xếp hạng Thị trường Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường 356,374 USD
Khối lượng trong 24 Giờ Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 3,284,266 BTSR
Tổng cung tiền 3,284,266 BTSR
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Mức Cao nhất Lịch sử Không Có Dữ Liệu
Mức Thấp nhất Lịch sử Không Có Dữ Liệu
Mức Cao / Thấp trong 52 Tuần Không Có Dữ Liệu
Mức Cao / Thấp trong 90 Ngày Không Có Dữ Liệu
Mức Cao / Thấp trong 30 Ngày Không Có Dữ Liệu
Mức Cao / Thấp trong 7 Ngày Không Có Dữ Liệu
Mức Cao / Thấp trong 24 Giờ Không Có Dữ Liệu
Mức Cao / Thấp của Ngày hôm qua Không Có Dữ Liệu
Đóng / Mở của Ngày hôm qua Không Có Dữ Liệu
Thay đổi của Ngày hôm qua Không Có Dữ Liệu
Khối lượng của Ngày hôm qua Không Có Dữ Liệu

Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư xấp xỉ nếu mua tại thời điểm khởi đầu (hoặc giá biết đến sớm nhất)