Các loại tiền điện tử:  10,627Trao đổi:  381Vốn hóa thị trường:  $1,394,474,741,621Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $78,502,134,796Tỷ lệ thống trị:  BTC: 46.7% ETH: 16.6%Phí gas trên ETH:  43 Gwei
Các loại tiền điện tử:  10,627Trao đổi:  381Vốn hóa thị trường:  $1,394,474,741,621Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $78,502,134,796Tỷ lệ thống trị:  BTC: 46.7% ETH: 16.6%Phí gas trên ETH:  43 Gwei
BRIA

BriaCoinBRIA

Xếp hạng -
Đồng coin
Trên 290 danh sách theo dõi

Trạng thái

Market data is untracked

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Loading...