Vốn Hóa Thị Trường:
Blitzcoin Blitzcoin (BLTZ)

Không Có Dữ Liệu


Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Dữ liệu lịch sử thị trường cho Blitzcoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
20/05/2014 0.000361 0.000371 0.000361 0.000368 109 37,214
19/05/2014 0.000361 0.000363 0.000359 0.000361 107 36,488
18/05/2014 0.000355 0.000362 0.000354 0.000361 107 36,491
17/05/2014 0.000363 0.000386 0.000354 0.000354 111 35,783
16/05/2014 0.000360 0.000365 0.000360 0.000363 108 36,696
15/05/2014 0.000360 0.000362 0.000358 0.000360 108 36,389
14/05/2014 0.000441 0.000441 0.000264 0.000360 110 36,333
13/05/2014 0.000428 0.000623 0.000180 0.000441 1,300 44,517
12/05/2014 0.000421 0.000610 0.000254 0.000428 155 43,179
11/05/2014 0.000354 0.000422 0.000342 0.000421 326 42,557
10/05/2014 0.000054 0.000446 0.000054 0.000355 333 35,818
09/05/2014 0.000053 0.000131 0.000053 0.000054 0 5,497
08/05/2014 0.000053 0.000055 0.000053 0.000053 0 5,380
07/05/2014 0.000085 0.000086 0.000052 0.000053 0 5,393
06/05/2014 0.000052 0.000085 0.000050 0.000085 2 8,597
05/05/2014 0.000052 0.000053 0.000051 0.000052 0 5,213
04/05/2014 0.000052 0.000053 0.000052 0.000052 0 5,285
03/05/2014 0.000053 0.000053 0.000051 0.000052 0 5,272
02/05/2014 0.000056 0.000056 0.000053 0.000053 0 5,375
01/05/2014 0.000055 0.000058 0.000055 0.000056 0 5,676
30/04/2014 0.000053 0.000056 0.000052 0.000055 0 5,571
29/04/2014 0.000467 0.000470 0.000052 0.000053 0 5,326
28/04/2014 0.000463 0.000474 0.000448 0.000466 484 47,116
27/04/2014 0.000486 0.000487 0.000463 0.000465 482 46,923
26/04/2014 0.000489 0.000492 0.000476 0.000486 504 49,079
25/04/2014 0.000536 0.000536 0.000470 0.000490 508 49,482
24/04/2014 0.000983 0.000984 0.000491 0.000535 588 54,083
23/04/2014 0.000586 0.000982 0.000439 0.000980 918 99,014
22/04/2014 0.000540 0.000737 0.000502 0.000586 498 59,149
21/04/2014 0.000530 0.000624 0.000520 0.000540 147 54,580
20/04/2014 0.000647 0.000704 0.000504 0.000529 533 53,436
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About Blitzcoin

Blitzcoin (BLTZ) is a cryptocurrency. Users are able to generate BLTZ through the process of mining. More information can be found at http://blitzcoin.ga/.
Blitzcoin Price Không Có Dữ Liệu
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường Không Có Dữ Liệu
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông Không Có Dữ Liệu
Tổng cung tiền Không Có Dữ Liệu
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu