Vốn Hóa Thị Trường:
BitShares PTS BitShares PTS (PTS)
0.000165 USD
0.00000027 BTC

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
164,759 USD
270 BTC
Khối lượng (24 giờ)
0 USD
0.00 BTC
Lượng tiền lưu thông
999,999,386 PTS

Dữ liệu lịch sử thị trường cho BitShares PTS

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
06/09/2016 0.000200 0.000200 0.000163 0.000165 1,039 164,759
05/09/2016 0.000219 0.000242 0.000158 0.000200 1,070 200,157
04/09/2016 0.000215 0.000275 0.000215 0.000219 1,754 219,053
03/09/2016 0.000271 0.000276 0.000214 0.000215 1,004 215,250
02/09/2016 0.000229 0.000320 0.000206 0.000265 2,447 264,748
01/09/2016 0.000247 0.000248 0.000194 0.000229 1,165 228,912
31/08/2016 0.000231 0.000270 0.000190 0.000247 419 247,391
30/08/2016 0.000189 0.000254 0.000184 0.000231 403 230,948
29/08/2016 0.000207 0.000218 0.000184 0.000189 406 189,447
28/08/2016 0.000217 0.000229 0.000194 0.000207 58 206,603
27/08/2016 0.000238 0.000238 0.000184 0.000217 299 216,662
26/08/2016 0.000243 0.000278 0.000226 0.000238 318 237,629
25/08/2016 0.000296 0.000300 0.000242 0.000243 727 242,688
24/08/2016 0.000344 0.000372 0.000290 0.000296 828 295,861
23/08/2016 0.000616 0.000617 0.000291 0.000344 4,329 344,307
22/08/2016 0.000529 0.000629 0.000502 0.000616 1,022 616,181
21/08/2016 0.000524 0.000570 0.000517 0.000529 334 529,089
20/08/2016 0.000564 0.000570 0.000516 0.000524 299 523,544
19/08/2016 0.000574 0.000600 0.000542 0.000564 309 564,200
18/08/2016 0.000556 0.000599 0.000523 0.000574 1,252 574,185
17/08/2016 0.000537 0.000591 0.000474 0.000556 1,003 556,159
16/08/2016 0.000499 0.000546 0.000499 0.000537 205 536,936
15/08/2016 0.000576 0.000577 0.000481 0.000499 1,038 499,059
14/08/2016 0.000586 0.000687 0.000513 0.000576 1,792 576,093
13/08/2016 0.000535 0.000707 0.000534 0.000586 2,493 585,545
12/08/2016 0.000583 0.000705 0.000489 0.000535 626 534,748
11/08/2016 0.000474 0.000704 0.000473 0.000583 940 583,466
10/08/2016 0.000506 0.000578 0.000448 0.000473 986 473,474
09/08/2016 0.000479 0.000694 0.000451 0.000488 1,569 488,061
08/08/2016 0.000421 0.000669 0.000419 0.000479 5,318 478,688
07/08/2016 0.000429 0.000460 0.000415 0.000421 562 420,769
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About BitShares PTS

BitShares PTS (PTS) is a cryptocurrency. BitShares PTS has a current supply of 999,999,386 PTS. The last known price of BitShares PTS is 0.000165 USD . More information can be found at http://ptscrypto.com.
BitShares PTS Price 0.000165 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường 164,759 USD
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 999,999,386 PTS
Tổng cung tiền 999,999,386 PTS
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu