Các loại tiền điện tử:  11,105Trao đổi:  391Vốn hóa thị trường:  $1,545,420,103,018Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $73,961,104,614Tỷ lệ thống trị:  BTC: 48.0% ETH: 17.5%Phí gas trên ETH:  30 Gwei
Các loại tiền điện tử:  11,105Trao đổi:  391Vốn hóa thị trường:  $1,545,420,103,018Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $73,961,104,614Tỷ lệ thống trị:  BTC: 48.0% ETH: 17.5%Phí gas trên ETH:  30 Gwei
BCY

BitCrystalsBCY

Xếp hạng -
Token
Trên 139 danh sách theo dõi

Trạng thái

Market data is untracked

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored