Vốn Hóa Thị Trường:
Bitcredits Bitcredits (BCR)
0.002629 USD
0.00000399 BTC

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
83,858 USD
127 BTC
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
Lượng tiền lưu thông
31,899,829 BCR

Dữ liệu lịch sử thị trường cho Bitcredits

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
24/07/2016 0.002616 0.002631 0.002605 0.002629 60 83,858
23/07/2016 0.002596 0.002619 0.002588 0.002616 60 83,446
22/07/2016 0.002653 0.002660 0.002580 0.002596 60 82,799
21/07/2016 0.002656 0.002658 0.002635 0.002654 61 84,656
20/07/2016 0.002685 0.002685 0.002647 0.002657 61 84,745
19/07/2016 0.002686 0.002686 0.002664 0.002685 62 85,649
18/07/2016 0.001916 0.002695 0.001916 0.002687 62 85,710
17/07/2016 0.002313 0.002668 0.001881 0.001914 76 61,067
16/07/2016 0.001870 0.002322 0.001859 0.002318 9 73,936
15/07/2016 0.001408 0.001881 0.001408 0.001872 4 59,718
14/07/2016 0.001322 0.002640 0.001319 0.001408 212 44,904
13/07/2016 0.001582 0.001592 0.001324 0.001324 9 42,250
12/07/2016 0.001418 0.001607 0.001416 0.001582 0 50,453
11/07/2016 0.001357 0.001524 0.001355 0.001418 14 45,247
10/07/2016 0.001608 0.002413 0.001353 0.001358 58 43,318
09/07/2016 0.002053 0.002053 0.001210 0.001608 99 51,287
08/07/2016 0.001640 0.002053 0.001639 0.002053 64 65,505
07/07/2016 0.001734 0.001747 0.001580 0.001585 3 50,563
06/07/2016 0.001039 0.001951 0.001039 0.001733 92 55,267
05/07/2016 0.001060 0.002076 0.000941 0.001207 427 38,469
04/07/2016 0.001001 0.001077 0.000991 0.001059 10 33,716
03/07/2016 0.001175 0.001177 0.000928 0.000999 17 31,763
02/07/2016 0.001089 0.001527 0.000942 0.001174 641 37,278
01/07/2016 0.001064 0.001343 0.001058 0.001088 28 34,489
30/06/2016 0.001011 0.001081 0.001006 0.001065 15 33,699
29/06/2016 0.001042 0.001085 0.000969 0.001011 13 31,937
28/06/2016 0.001048 0.001280 0.001020 0.001042 83 32,867
27/06/2016 0.001108 0.001145 0.000856 0.001039 297 32,718
26/06/2016 0.001171 0.001172 0.001086 0.001109 9 34,883
25/06/2016 0.001171 0.001217 0.001138 0.001171 64 36,788
24/06/2016 0.001098 0.001200 0.001098 0.001174 136 36,823
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About Bitcredits

Bitcredits (BCR) is a cryptocurrency. Users are able to generate BCR through the process of mining. Bitcredits has a current supply of 31,899,829 BCR. The last known price of Bitcredits is 0.002629 USD .
Bitcredits Price 0.002629 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường 83,858 USD
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 31,899,829 BCR
Tổng cung tiền 31,899,829 BCR
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu