Vốn Hóa Thị Trường:
Binance Coin Binance Coin (BNB)
10.76 USD (2.13%)
0.00269705 BTC (1.45%)
0.07242951 ETH (0.86%)

Buy

  • Crypto.com Crypto.com

    Best place to buy crypto at true cost - no fees, no markups

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
1,518,661,358 USD
380,757 BTC
10,225,272 ETH
Khối lượng (24 giờ)
81,197,184 USD
20,358 BTC
546,707 ETH
Lượng tiền lưu thông
141,175,490 BNB
Tổng cung tiền
189,175,490 BNB

Dữ liệu lịch sử thị trường cho Binance Coin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
22/02/2019 10.45 10.99 10.43 10.84 82,256,314 1,529,935,070
21/02/2019 10.99 10.99 10.23 10.49 85,754,656 1,481,339,199
20/02/2019 10.52 11.32 10.52 10.97 118,033,473 1,548,138,352
19/02/2019 9.65 11.11 9.58 10.56 128,091,178 1,491,247,773
18/02/2019 9.22 9.74 9.18 9.63 79,003,060 1,360,146,167
17/02/2019 9.13 9.22 8.92 9.22 66,977,126 1,301,079,823
16/02/2019 9.32 9.34 9.08 9.13 65,705,040 1,288,826,514
15/02/2019 8.82 9.51 8.78 9.27 83,961,438 1,309,237,748
14/02/2019 8.93 9.07 8.46 8.78 72,389,547 1,239,809,925
13/02/2019 9.33 9.33 8.79 8.94 95,068,052 1,262,260,337
12/02/2019 9.53 9.75 8.98 9.34 123,194,872 1,318,830,505
11/02/2019 9.19 9.82 9.15 9.55 136,029,624 1,348,481,387
10/02/2019 8.86 9.34 8.86 9.21 125,419,865 1,300,443,647
09/02/2019 8.60 8.93 8.47 8.87 106,420,119 1,252,418,196
08/02/2019 7.78 8.83 7.65 8.58 103,694,036 1,210,659,827
07/02/2019 8.10 8.43 7.70 7.73 86,056,681 1,091,332,443
06/02/2019 7.86 8.47 7.41 8.09 118,867,601 1,141,569,622
05/02/2019 7.06 7.91 6.96 7.82 96,588,397 1,010,127,808
04/02/2019 6.77 7.17 6.70 7.10 71,959,989 917,210,595
03/02/2019 6.89 6.92 6.62 6.74 59,942,158 870,405,723
02/02/2019 6.55 6.89 6.53 6.89 56,627,089 890,238,048
01/02/2019 6.26 6.65 6.17 6.56 56,050,947 847,729,319
31/01/2019 6.17 6.33 6.03 6.27 52,240,451 809,728,264
30/01/2019 6.17 6.22 6.06 6.17 41,310,644 797,597,771
29/01/2019 6.22 6.31 6.06 6.18 49,291,811 798,520,266
28/01/2019 7.09 7.19 6.11 6.21 82,427,200 801,686,639
27/01/2019 7.00 7.25 6.86 7.09 52,872,347 915,621,569
26/01/2019 6.75 7.04 6.69 7.01 48,498,979 905,076,469
25/01/2019 6.51 6.80 6.51 6.74 43,731,936 870,297,268
24/01/2019 6.53 6.54 6.47 6.51 26,614,401 840,388,816
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About Binance Coin

Binance Coin (BNB) is the cryptocurrency of the Binance platform. The name "Binance" is a combination of binary and finance. As of 2019, many businesses accept BNB as a form of payment.

Binance Coin Price 10.76 USD
Market Rank #10
Vốn Hóa Thị Trường 1,518,661,358 USD
24h Volume 81,197,184 USD
Lượng tiền lưu thông 141,175,490 BNB
Tổng cung tiền 189,175,490 BNB
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close $10.45 USD / $10.84 USD
Yesterday's High / Low $10.99 USD / $10.43 USD
Yesterday's Change +0.389419 USD (+3.73%)
Yesterday's Volume $82,256,314 USD