Vốn Hóa Thị Trường:

Artex Coin Artex Coin (ATX)

0.000376 USD
0.00000006 BTC

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
False USD
? BTC
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
Lượng tiền lưu thông
? ATX

Learn more about why circulating supply may be missing.

Tổng cung tiền
268,781,750 ATX
Cung tiền tối đa
500,000,000 ATX

Dữ liệu lịch sử thị trường cho Artex Coin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
12/10/2018 0.000372 0.000377 0.000372 0.000375 26 7,042
11/10/2018 0.000394 0.000395 0.000371 0.000373 26 7,002
10/10/2018 0.000392 0.000396 0.000392 0.000396 27 7,430
26/09/2018 0.000449 0.000452 0.000447 0.000450 2 8,448
25/09/2018 0.000461 0.000461 0.000445 0.000450 2 8,455
24/09/2018 0.000465 0.000467 0.000460 0.000461 2 8,663
22/09/2018 0.000675 0.000680 0.000653 0.000672 1 12,622
21/09/2018 0.000651 0.000677 0.000650 0.000674 1 12,661
20/09/2018 0.000511 0.000653 0.000447 0.000651 27 12,226
19/09/2018 0.000444 0.000519 0.000440 0.000511 11 9,597
18/09/2018 0.000439 0.000446 0.000437 0.000445 14 8,366
17/09/2018 0.000456 0.000458 0.000436 0.000439 14 8,238
16/09/2018 0.000452 0.000456 0.000452 0.000455 14 8,541
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)