42

42-coin42

Xếp hạng 1068
Đồng coin
Trên 1,737 danh sách theo dõi

Giá 42-coin (42)

$98,276.77
40.83%

2.0021 BTC42.18%

62.48 ETH42.57%

Thấp:$97,395.05
Cao:$174,944.98
24 giờ
42  42-coin 42Price: $98,276.77 40.83%
Vốn hóa thị trường
$4,127,619
40.83%
Vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn
$4,127,619
40.83%
Khối lượng
24 giờ
$6,909
9.15%
Lượng cung lưu hành
42 42
Tổng cung tối đa
--
Tổng cung
42

42-coin Thị Trường Giao Dịch

Cặp

All

#

Nguồn

Cặp

Giá

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Tin cậy

Đã được cập nhật

1

Finexbox

$98,580.84

$6,909

100.00%

353

High

Gần đây