สกุลเงินคริปโต:  22,368กระดานซื้อขาย:  537มูลค่าตามราคาตลาด:  $1,057,942,981,256.31ปริมาณ 24 ชม.:  $50,525,594,287การปกครอง:  BTC: 42.1% ETH: 18.5%ค่าธรรมเนียม ETH:  15 Gwei
สกุลเงินคริปโต:  22,368กระดานซื้อขาย:  537มูลค่าตามราคาตลาด:  $1,057,942,981,256.31ปริมาณ 24 ชม.:  $50,525,594,287การปกครอง:  BTC: 42.1% ETH: 18.5%ค่าธรรมเนียม ETH:  15 Gwei

Polkadot Parachain Slot Auctions

This page shows the current and completed Polkadot parachain lease offerings. It is estimated that there can be up to 100 support parachains and they will be auctioned again when their lease period ends. Auction mechanisms are complicated and we suggest that you read this article for an indepth description.

Auction Ended

Auctions follow a modified candle auction format

Auction starts

Bidding ends

Ending period starts

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 12 weeks) and the amount of DOT they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 12 weeks

Kapex 79,444.87 DOT

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

Kapex
KAPEX
79,444.87 DOT
8 - 15
June 04,2022 - April 10,2024

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 12 weeks) and the amount of DOT they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 12 weeks

Coinversation (Winner)137,343.9 DOT

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

Coinversation
Winner
CTO
137,343.9 DOT
8 - 15
June 04,2022 - April 10,2024

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 12 weeks) and the amount of DOT they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 12 weeks

Bifrost (Winner)403,007.73 DOT

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

Bifrost
Winner
BNC
403,007.73 DOT
8 - 15
June 04,2022 - April 10,2024

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 12 weeks) and the amount of DOT they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 12 weeks

OriginTrail (Winner)475,280.63 DOT
Geminis 21,588.29 DOT

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

OriginTrail
Winner
OTP
475,280.63 DOT
8 - 15
June 04,2022 - April 10,2024

2

Geminis
GEM
21,588.29 DOT
8 - 15
June 04,2022 - April 10,2024

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 12 weeks) and the amount of DOT they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 12 weeks

Polkadex (Winner)926,411.9 DOT

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

Polkadex
Winner
PDEX
926,411.9 DOT
8 - 15
June 04,2022 - April 10,2024

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 12 weeks) and the amount of DOT they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 12 weeks

Litentry (Winner)902,324.9 DOT
Polkadex 165,185.61 DOT

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

Litentry
Winner
LIT
902,324.9 DOT
8 - 15
June 04,2022 - April 10,2024

2

Polkadex
PDEX
165,185.61 DOT
8 - 15
June 04,2022 - April 10,2024

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 12 weeks) and the amount of DOT they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 12 weeks

Unique Network (Winner)603,841.1 DOT
Coinversation 47,662.46 DOT

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

Unique Network
Winner
UNQ
603,841.1 DOT
8 - 15
June 04,2022 - April 10,2024

2

Coinversation
CTO
47,662.46 DOT
8 - 15
June 04,2022 - April 10,2024

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 12 weeks) and the amount of DOT they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 12 weeks

Phala (Winner)388,986.68 DOT

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

Phala
Winner
PHA
388,986.68 DOT
7 - 14
March 12,2022 - January 16,2024

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 12 weeks) and the amount of DOT they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 12 weeks

Equilibrium (Winner)564,035.28 DOT
Darwinia 0.00 DOT

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

Equilibrium
Winner
EQ
564,035.28 DOT
7 - 14
March 12,2022 - January 16,2024

2

Darwinia
RING
0.00 DOT
7 - 14
March 12,2022 - January 16,2024

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 12 weeks) and the amount of DOT they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 12 weeks

Nodle (Winner)1,986,783.69 DOT
Equilibrium 1,931,397.56 DOT

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

Nodle
Winner
NODL
1,986,783.69 DOT
7 - 14
March 12,2022 - January 16,2024

2

Equilibrium
EQ
1,931,397.56 DOT
7 - 14
March 12,2022 - January 16,2024

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 12 weeks) and the amount of DOT they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 12 weeks

Interlay (Winner)2,356,386.25 DOT

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

Interlay
Winner
INTR
2,356,386.25 DOT
7 - 14
March 12,2022 - January 16,2024

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 12 weeks) and the amount of DOT they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 12 weeks

HydraDX (Winner)2,443,873.51 DOT
Interlay 1,688,307.19 DOT

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

HydraDX
Winner
HDX
2,443,873.51 DOT
7 - 14
March 12,2022 - January 16,2024

2

Interlay
INTR
1,688,307.19 DOT
7 - 14
March 12,2022 - January 16,2024

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 12 weeks) and the amount of DOT they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 12 weeks

Centrifuge (Winner)5,371,175.27 DOT

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

Centrifuge
Winner
CFG
5,371,175.27 DOT
7 - 14
March 12,2022 - January 16,2024

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 12 weeks) and the amount of DOT they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 12 weeks

Composable Finance (Winner)4,543,257.7 DOT
Litentry 352,173.13 DOT
Centrifuge 2,283,447.77 DOT

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

Composable Finance
Winner
LAYR
4,543,257.7 DOT
7 - 14
March 12,2022 - January 16,2024

2

Litentry
LIT
352,173.13 DOT
7 - 14
March 12,2022 - January 16,2024

3

Centrifuge
CFG
2,283,447.77 DOT
7 - 14
March 12,2022 - January 16,2024

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 12 weeks) and the amount of DOT they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 12 weeks

Efinity (Winner)6,065,686.54 DOT
Centrifuge 1,647,917.52 DOT
Composable Finance 3,910,817.88 DOT

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

Efinity
Winner
EFI
6,065,686.54 DOT
7 - 14
March 12,2022 - January 16,2024

2

Centrifuge
CFG
1,647,917.52 DOT
7 - 14
March 12,2022 - January 16,2024

3

Composable Finance
LAYR
3,910,817.88 DOT
7 - 14
March 12,2022 - January 16,2024

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 12 weeks) and the amount of DOT they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 12 weeks

Clover (Winner)6,678,656.71 DOT
Efinity 6,603,226.98 DOT

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

Clover
Winner
CLV
6,678,656.71 DOT
6 - 13
December 18,2021 - October 24,2023

2

Efinity
EFI
6,603,226.98 DOT
6 - 13
December 18,2021 - October 24,2023

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 12 weeks) and the amount of DOT they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 12 weeks

Parallel Finance (Winner)10,092,718 DOT
Manta 3,556,531.54 DOT

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

Parallel Finance
Winner
PARA
10,092,718 DOT
6 - 13
December 18,2021 - October 24,2023

2

Manta
MANTA
3,556,531.54 DOT
6 - 13
December 18,2021 - October 24,2023

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 12 weeks) and the amount of DOT they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 12 weeks

Astar (Winner)9,468,321.63 DOT
Parallel Finance 9,340,653.02 DOT

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

Astar
Winner
ASTR
9,468,321.63 DOT
6 - 13
December 18,2021 - October 24,2023

2

Parallel Finance
PARA
9,340,653.02 DOT
6 - 13
December 18,2021 - October 24,2023

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 12 weeks) and the amount of DOT they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 12 weeks

Moonbeam (Winner)35,759,931.39 DOT
Astar 7,750,886.7 DOT

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

Moonbeam
Winner
GLMR
35,759,931.39 DOT
6 - 13
December 18,2021 - October 24,2023

2

Astar
ASTR
7,750,886.7 DOT
6 - 13
December 18,2021 - October 24,2023

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 12 weeks) and the amount of DOT they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 12 weeks

Acala (Winner)29,945,908.67 DOT
Moonbeam 29,477,732.92 DOT

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

Acala
Winner
ACA
29,945,908.67 DOT
6 - 13
December 18,2021 - October 24,2023

2

Moonbeam
GLMR
29,477,732.92 DOT
6 - 13
December 18,2021 - October 24,2023

Powered by Subscan.io APIs