สกุลเงินคริปโต:  22,368กระดานซื้อขาย:  537มูลค่าตามราคาตลาด:  $1,057,910,564,834.38ปริมาณ 24 ชม.:  $50,456,026,297การปกครอง:  BTC: 42.1% ETH: 18.5%ค่าธรรมเนียม ETH:  15 Gwei
สกุลเงินคริปโต:  22,368กระดานซื้อขาย:  537มูลค่าตามราคาตลาด:  $1,057,910,564,834.38ปริมาณ 24 ชม.:  $50,456,026,297การปกครอง:  BTC: 42.1% ETH: 18.5%ค่าธรรมเนียม ETH:  15 Gwei

Kusama Parachain Slot Auctions

This page shows the current and completed Kusama parachain lease offerings. It is estimated that there can be up to 100 support parachains and they will be auctioned again when their lease period ends. Auction mechanisms are complicated and we suggest that you read this article for an indepth description.

Auction Ended

Auctions follow a modified candle auction format

Auction starts

Bidding ends

Ending period starts

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 6 weeks) and the amount of KSM they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 6 weeks

Unknown 1,749 KSM

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

Unknown
--
1,749 KSM
22 - 29
June 27,2022 - June 04,2023

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 6 weeks) and the amount of KSM they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 6 weeks

Imbue Network (Winner)3,241.62 KSM
Unknown 1,749 KSM

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

Imbue Network
Winner
IMBU
3,241.62 KSM
22 - 29
June 27,2022 - June 04,2023

2

Unknown
--
1,749 KSM
22 - 29
June 27,2022 - June 04,2023

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 6 weeks) and the amount of KSM they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 6 weeks

Tanganika Network (Winner)4,749.04 KSM

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

Tanganika Network
Winner
DHX
4,749.04 KSM
22 - 29
June 27,2022 - June 04,2023

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 6 weeks) and the amount of KSM they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 6 weeks

Kabocha (Winner)12,462.98 KSM

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

Kabocha
Winner
KAB
12,462.98 KSM
22 - 29
June 27,2022 - June 04,2023

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 6 weeks) and the amount of KSM they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 6 weeks

Bajun Network (Winner)26,305.3 KSM

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

Bajun Network
Winner
BAJUN
26,305.3 KSM
22 - 29
June 27,2022 - June 04,2023

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 6 weeks) and the amount of KSM they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 6 weeks

Listen (Winner)23,550.95 KSM
Bajun Network 23,307.24 KSM

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

Listen
Winner
LT
23,550.95 KSM
22 - 29
June 27,2022 - June 04,2023

2

Bajun Network
BAJUN
23,307.24 KSM
22 - 29
June 27,2022 - June 04,2023

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 6 weeks) and the amount of KSM they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 6 weeks

Shiden Crowdloan 2 (Winner)12,139.19 KSM

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

Shiden Crowdloan 2
Winner
SDN
12,139.19 KSM
21 - 28
May 15,2022 - April 22,2023

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 6 weeks) and the amount of KSM they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 6 weeks

Bifrost (Winner)7,000 KSM
Shiden Crowdloan 2 6,691.78 KSM

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

Bifrost
Winner
BNC
7,000 KSM
21 - 28
May 15,2022 - April 22,2023

2

Shiden Crowdloan 2
SDN
6,691.78 KSM
21 - 28
May 15,2022 - April 22,2023

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 6 weeks) and the amount of KSM they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 6 weeks

Dora Factory (Winner)11,644.42 KSM

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

Dora Factory
Winner
DORA
11,644.42 KSM
21 - 28
May 15,2022 - April 22,2023

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 6 weeks) and the amount of KSM they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 6 weeks

Unknown (Winner)3,501 KSM
Unknown 3,500 KSM
Bifrost 3,000 KSM
Listen 2,475.57 KSM

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

Unknown
Winner
--
3,501 KSM
21 - 28
May 15,2022 - April 22,2023

2

Unknown
--
3,500 KSM
21 - 21
May 15,2022 - June 27,2022

3

Bifrost
BNC
3,000 KSM
21 - 28
May 15,2022 - April 22,2023

4

Listen
LT
2,475.57 KSM
21 - 28
May 15,2022 - April 22,2023

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 6 weeks) and the amount of KSM they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 6 weeks

Pichiu (Winner)10,319.39 KSM

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

Pichiu
Winner
PCHU
10,319.39 KSM
21 - 28
May 15,2022 - April 22,2023

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 6 weeks) and the amount of KSM they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 6 weeks

Turing Network (Winner)13,600.1 KSM

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

Turing Network
Winner
TUR
13,600.1 KSM
20 - 27
April 02,2022 - March 10,2023

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 6 weeks) and the amount of KSM they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 6 weeks

Unknown (Winner)9,000 KSM
Pichiu 8,702.39 KSM

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

Unknown
Winner
--
9,000 KSM
20 - 27
April 02,2022 - March 10,2023

2

Pichiu
PCHU
8,702.39 KSM
20 - 27
April 02,2022 - March 10,2023

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 6 weeks) and the amount of KSM they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 6 weeks

Unknown (Winner)10,000 KSM

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

Unknown
Winner
--
10,000 KSM
20 - 27
April 02,2022 - March 10,2023

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 6 weeks) and the amount of KSM they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 6 weeks

Unknown (Winner)10,000 KSM
Unknown 8,600 KSM
Unknown 5,002 KSM

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

Unknown
Winner
--
10,000 KSM
20 - 27
April 02,2022 - March 10,2023

2

Unknown
--
8,600 KSM
20 - 27
April 02,2022 - March 10,2023

3

Unknown
--
5,002 KSM
20 - 27
April 02,2022 - March 10,2023

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 6 weeks) and the amount of KSM they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 6 weeks

Mangata X (Winner)13,999.99 KSM
Unknown 5,001 KSM
Bifrost 630 KSM

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

Mangata X
Winner
MGX
13,999.99 KSM
20 - 27
April 02,2022 - March 10,2023

2

Unknown
--
5,001 KSM
20 - 27
April 02,2022 - March 10,2023

3

Bifrost
BNC
630 KSM
21 - 27
May 15,2022 - March 10,2023

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 6 weeks) and the amount of KSM they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 6 weeks

KICO (Winner)5,000.99 KSM
Unknown 5,000 KSM

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

KICO
Winner
KICO
5,000.99 KSM
19 - 26
February 18,2022 - January 26,2023

2

Unknown
--
5,000 KSM
19 - 26
February 18,2022 - January 26,2023

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 6 weeks) and the amount of KSM they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 6 weeks

SORA (Winner)9,187.88 KSM

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

SORA
Winner
XOR
9,187.88 KSM
19 - 26
February 18,2022 - January 26,2023

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 6 weeks) and the amount of KSM they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 6 weeks

Litmus (Winner)8,574.49 KSM

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

Litmus
Winner
LIT
8,574.49 KSM
19 - 26
February 18,2022 - January 26,2023

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 6 weeks) and the amount of KSM they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 6 weeks

Darwinia Crab (Winner)4,689.41 KSM

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

Darwinia Crab
Winner
CRAB
4,689.41 KSM
19 - 26
February 18,2022 - January 26,2023

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 6 weeks) and the amount of KSM they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 6 weeks

Integritee Network (Winner)12,200.38 KSM

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

Integritee Network
Winner
TEER
12,200.38 KSM
19 - 26
February 18,2022 - January 26,2023

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 6 weeks) and the amount of KSM they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 6 weeks

Robonomics (Winner)13,236.52 KSM
Integritee Network 6,568.63 KSM

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

Robonomics
Winner
XRT
13,236.52 KSM
18 - 25
January 07,2022 - December 15,2022

2

Integritee Network
TEER
6,568.63 KSM
18 - 25
January 07,2022 - December 15,2022

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 6 weeks) and the amount of KSM they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 6 weeks

Crust Shadow (Winner)29,073.32 KSM

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

Crust Shadow
Winner
CRU
29,073.32 KSM
18 - 25
January 07,2022 - December 15,2022

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 6 weeks) and the amount of KSM they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 6 weeks

Sakura (Winner)16,443.05 KSM

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

Sakura
Winner
SKU
16,443.05 KSM
18 - 25
January 07,2022 - December 15,2022

Bidding Chart

Teams bid by specifying at least one contiguous range of 1-8 lease periods (each lease period is 6 weeks) and the amount of KSM they are willing to lock up for the duration of the chosen range.

Each number here is a period of 6 weeks

Zeitgeist (Winner)71,409.66 KSM

Bidders

#โครงการToken

Bid Price

Lease Period

1

Zeitgeist
Winner
ZTG
71,409.66 KSM
18 - 25
January 07,2022 - December 15,2022

Powered by Subscan.io APIs