สกุลเงินคริปโต: 1.8M+
กระดานซื้อขาย: 668
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.05T
0.33%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$27.26B
19.59%
การปกครอง: BTC: 49.0% ETH: 18.3%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
39/100
สกุลเงินคริปโต: 1.8M+
กระดานซื้อขาย: 668
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.05T
0.33%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$27.26B
19.59%
การปกครอง: BTC: 49.0% ETH: 18.3%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
39/100