สกุลเงินคริปโต: 1.8M+
กระดานซื้อขาย: 669
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.07T
1.99%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$30.33B
5.40%
การปกครอง: BTC: 49.0% ETH: 18.5%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
42/100
สกุลเงินคริปโต: 1.8M+
กระดานซื้อขาย: 669
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.07T
1.99%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$30.33B
5.40%
การปกครอง: BTC: 49.0% ETH: 18.5%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
42/100