สกุลเงินคริปโต: 2M+
กระดานซื้อขาย: 680
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.61T
1.90%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$70.03B
0.26%
การปกครอง: BTC: 52.6% ETH: 17.6%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
BTCรางวัลบล็อกจะลดลงครึ่งหนึ่งในอีก 140 วัน
ค้นหา
/
สกุลเงินคริปโต: 2M+
กระดานซื้อขาย: 680
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.61T
1.90%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$70.03B
0.26%
การปกครอง: BTC: 52.6% ETH: 17.6%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: