สกุลเงินคริปโต: 2M+
กระดานซื้อขาย: 678
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.42T
1.21%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$48.01B
65.13%
การปกครอง: BTC: 51.5% ETH: 17.4%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
สกุลเงินคริปโต: 2M+
กระดานซื้อขาย: 678
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.42T
1.21%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$48.01B
65.13%
การปกครอง: BTC: 51.5% ETH: 17.4%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: