สกุลเงินคริปโต: 1.8M+
กระดานซื้อขาย: 671
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.08T
0.05%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$25.08B
13.58%
การปกครอง: BTC: 49.4% ETH: 18.2%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
42/100
สกุลเงินคริปโต: 1.8M+
กระดานซื้อขาย: 671
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.08T
0.05%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$25.08B
13.58%
การปกครอง: BTC: 49.4% ETH: 18.2%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
42/100