สกุลเงินคริปโต: 1.8M+
กระดานซื้อขาย: 669
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.06T
0.28%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$21.85B
32.13%
การปกครอง: BTC: 49.2% ETH: 18.2%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
39/100
สกุลเงินคริปโต: 1.8M+
กระดานซื้อขาย: 669
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.06T
0.28%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$21.85B
32.13%
การปกครอง: BTC: 49.2% ETH: 18.2%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
39/100
DCD
DCD EcosystemDCD Ecosystem ราคา
DCD $0.001046
เพิ่มไปยังรายการเฝ้าดู
โครงการนี้เป็นรายการที่ไม่ได้มีการติดตาม For more details on listing tiers, refer to Listings Review Criteria Section B - (3).
ผู้สนับสนุน


DCD Ecosystem community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

ข่าวสาร DCD Ecosystem

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกี่ยวกับ DCD Ecosystem

What Is DCD Ecosystem (DCD)?

DCD Ecosystem is a GameFi Infrastructure Protocol, built to help gamers build games, integrate DeFi elements, and launch with reduced time-to-market. We aim to unite all participants in the GameFi industry: developers, game operators, affiliates, and players on a single platform.

DCD is the native utility token that is used for:

  • Fees for processing transactions and storing data.
  • Running validator nodes on the network via voting of DCD token holders.
  • Used for governance votes.
  • Stake for free transactions

DCD tools include:

  • DCD SDKs which includes standard data structures and testing tools for C# and C++.
  • DCD Wallet with the ability to work with popular wallets of other blockchains.
  • DCD Explorer to display real network activity.
  • DCD Command Line Tools to allow developers to deploy applications from local environments.

How Many DCD Coins Are There in Circulation?

Who Are the Founders of DCD Ecosystem?

Where Can I Buy DCD Ecosystem (DCD)?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICO