สกุลเงินคริปโต:  21,082กระดานซื้อขาย:  521มูลค่าตามราคาตลาด:  $933,274,452,550.652ปริมาณ 24 ชม.:  $48,388,416,401.69การปกครอง:  BTC: 39.0% ETH: 17.3%ค่าธรรมเนียม ETH:  8 Gwei
สกุลเงินคริปโต:  21,082กระดานซื้อขาย:  521มูลค่าตามราคาตลาด:  $933,274,452,550.652ปริมาณ 24 ชม.:  $48,388,416,401.69การปกครอง:  BTC: 39.0% ETH: 17.3%ค่าธรรมเนียม ETH:  8 Gwei
CRAB

Darwinia Crab NetworkCRAB

Rank # -
Coin
On 2,205 watchlists

สถานะ

Market data is untracked

โปรเจ็กต์นี้มีลักษณะเป็น "รายชื่อที่เลิกติดตามแล้ว"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored

ข้อมูลราคาสด CRAB

Darwinia Crab Network (Crab for short) is a canary network with real economics for Darwinia, The positioning of Crab is similar to Polkadot's Kusama Network. Expect Chaos is a reasonable expectation.

Crab mainly provides a simulation environment for Darwinia's upgrade and application deployment, performs various radical experiments. Crab includes not only the complete software operation environment and network environment but also the economic environment.

Crab is the first cross-chain NFT blockchain in Polkadot ecology, providing smart contract solutions, compatible with the Ethereum virtual machine, and supporting Dapps such as Defi and NFT to easily migrate Polkadot.

Relying on the innovative bridge technology of the Darwinia Network, it also provides an entrance to the Polkadot ecology for projects that have been deployed on public blockchains such as Ethereum and BSC.

Crab also provides users with a very low transaction fee. The new continent of Darwinia ecosystem cross-chain game Evolution Land has been deployed on Crab, will soon launch the new NFT+Defi GameFi system.

Crab is a long-term valuable network. Some RINGs are allocated to Crab Network as backing assets to make it serve as a canary network having real economic incentives and massive gaming theory testing, not just working a testnet.

Crab has the same parameters as Darwinia Mainnet, and uses the same Staking mechanism and inflation model. Crab’s tokens are CRING and CKTON, the initial supply of CRING is 200M, and the supply of CKTON is 0.