สกุลเงินคริปโต: 1.8M+
กระดานซื้อขาย: 669
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.05T
0.27%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$21.68B
91.07%
การปกครอง: BTC: 49.1% ETH: 18.2%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
39/100
สกุลเงินคริปโต: 1.8M+
กระดานซื้อขาย: 669
มูลค่าตามราคาตลาด: 
$1.05T
0.27%
ปริมาณ 24 ชม.: 
$21.68B
91.07%
การปกครอง: BTC: 49.1% ETH: 18.2%
 ค่าธรรมเนียม ETH: 
 Fear & Greed: 
39/100
CWD
CROWDCROWD ราคา
CWD $0.00007476
เพิ่มไปยังรายการเฝ้าดู
โครงการนี้เป็นรายการที่ไม่ได้มีการติดตาม For more details on listing tiers, refer to Listings Review Criteria Section B - (3).
ผู้สนับสนุน
แท็ก


CROWD community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

ข่าวสาร CROWD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกี่ยวกับ CROWD

Potential investors who have secured appropriate shares for the funding through Staking System, the potential investors can use their Voting Power (Number of CROWD) for the selection voting towards the project of the choice. Potential investors must register their wallet under whitelist of the project.

Transactions of registered wallets are scanned and IDO Tickets are given according to the volume of Staking. IDO Tickets may also be freely traded in BSC Chain Network. On the other hand, in case of multi-wallet users or any suspicious wallet users will be considered as blacklisted wallet and the privilege of Whitelist will be terminated. Through this process, confirmed whitelisted users will receive the confirmed status to take part in the IDO.

Confirmed Whitelist users can take part in the IDO for the portion of allocated IDO Tickets and in case the allocated Cap is not filled, the remaining portion will be transferred to the next participant. The order and volume to take part in the IDO are determined by the number of allocated IDO Tickets.

When all the IDO processes are completed, the users will get the allocation of the project tokens and as all the processes are managed by the Smart Contract, all the transactions are recorded in Blockchain.