Kadalasang TinatanongAno ang "Market Capitalization" at pano ito kinalkula?

Market Capitalization ay isang paraan para mairanggo ang sukat ng cryptocurrency. Kinakalkula ito sa pagmumultiply ng Price sa may Circulating Supply.

Market Cap = Presyo X Umiikot na Supply.

Paano kinakalkula ang presyo para sa ibat-ibang cryptocurrency?

Price ay kinalkula pagka kinuha ang volume weighted average ng lahat presyong nireport sa bawat market. Ang mga Source para sa presyo ay mahahanap sa ang market na seksyon sa bawat cryptocurrency page. Halimbawa, Bitcoin's markets.

Ano ang pinagkaiba sa pagitan ng "Circulating Supply", "Total Supply", and "Max Supply"?

Circulating Supply ay ang pinaka eksaktong approximation ng numero ng mga coin na umiikot sa market at sa general na publikong mga kamay.
Total Supply ay buong bilang ng coin na nageexist ngayon (ibawas ang mga coin na nasabing sinunog na.)
Max Supply ay ang pinak eksaktong approximation ng pinakataas na bilang ng mga coin na mageexist sa buong buhay ng cryptocurrency.

Bakit ang Circulating Supply ay ginagamit para malaman ang market kapitalisasyon bukod sa Total Supply?

Nalaman namin na Circulating Supply mas mabisang panukat sa pag-alam sa kapitalisasyon ng market. Mga coin na nakalock, reserba, o hindi naibenta sa publikong market ay mga coin na hindi nakakaapekto sa presyo at hindi pwedeng maakapekto sa market capitalization as well. The method of using the Circulating Supply ay isang analogous public float para malaman ang market kapitalisasyon ng mga kompanya sa tranditional na pagiinvest.

Anong ang pinagkaiba ng "Coin" at a "Token" sa site?

AngCoin ay isang cryptocurrency na nag ooperate mag-isa.

Ang Token ay isang cryptocrrency na nakadepende sa iba cryptocurrency bilang platform para magoperate. Tignan ang crypto tokens listings para tignan ang lista ng mga tokens at ang kanilang respektibong paltform.

Ano ang criteria para sa isang cryptocurrency para mailista sa CoinMarketCap?

Ang criteria para sa isang cryptocurrency para malista ay ang mga sumusunod:

- Dapat isang cryptocurrency o isang crypto token.
- Dapat nasa publikong exchange na may kasamang API na nagsasabing ng huling trade presyo at ang huling 24 oras na volume ng exchange.
- Dapat walang zero an trading volume sa isang suportadong exchange para ang presyo ay malaman.
- Para sa pagra-rank sa cap market, ang eksaktong umiikot na supply ay kailangan.

Kung gusto mong mailista ang isang cryptocurrency at nakuha nito ang lahat ng criteria, pakiusap punan ang form request form.

Bakit ang market na walang bayad ay hindi kasali sa average na presyo at buong trading volume?

Kapag walang binabayad na fee sa isang exchange, posibleng trader (o bot) para itrade papunta at pabalik ng sarili nila at gumawa ng madaming "fake" volume ng walang penalty. Imposibleng alamin kung gaano kadami ng volune ang fake kaya tinanggal namin ito sa mga kalkulasyon.

Paano ko bibili ng cryptocurrency?

Ang Coinmarketcap ay nagre-report ng mga aktibidad ng trading sa libong mga market pero hindi nagbebenta ng cryptocurrency. Ang pinakamganda paraan wkung saan mababali ay tignan lamang ang market section ng cryptocurrency. Halimbawa, para mahanap kung san bibili ng Bitcoin, tumingin ka sa markets section for Bitcoin.

Saan time zone nakabase ang site?

Ang datos ay kinokolekta, at nirereport sa UTC na oras kung di man maliban kung tukuyin.

Sa anong oras nakabatay ang 24 na oras na % pagbabago?

Bataya ito sa kasalukuyang oras. Ito ay isang tuloy-tuloy na 2 na oras.

Bakit nyo nililista [insert random cryptocurrency]? Maliwanag na ito ay scam!

Nearly every cryptocurrency has been called a scam at some point in its lifetime. We're not here to judge the merits of any cryptocurrency, but we provide the best tools for you to make your own conclusions. As long as it meets the listing criteria, it's eligible to be on the site.

Pwede bakong kumuha ng nilalaman (mga screenshot, datos, mga graph, atbp.) para sa aking personal na mga proyekto at/o komersyal na gamit?

You may use the content for academic or journalistic use provided that you cite coinmarketcap.com as a source. Please refer to the Terms of Use for the website and the Terms of Use for the public API for more information.

Nag-aalol ba kayo ng API para sa inyong datos?

Oo! Tignan ang API dokumentasyon.

Why does a question mark sometimes show up for the circulating supply and market cap of a cryptocurrency?

In order to ensure accurate market cap rankings, we work closely with teams and developers to verify supply details on their respective blockchains. If a question marks show up, it means that we have not sufficiently verified the circulating supply and resulting market cap yet.