Market Cap:

Kadalasang Tinatanong

Ano ang "Market Capitalization" at pano ito kinalkula?

Market Capitalization ay isang paraan para mairanggo ang sukat ng cryptocurrency. Kinakalkula ito sa pagmumultiply ng Price sa may Circulating Supply.

Market Cap = Presyo X Umiikot na Supply.

Paano kinakalkula ang presyo para sa ibat-ibang cryptocurrency?

Ang presyo ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagkuha sa weighted average ng dami ng lahat ng presyong inulat sa bawat market. Ang mga pinagkunan ng presyo ay makikita sa seksyon ng mga market sa bawat cryptocurrency page. Halimbawa, Mga market ng Bitcoin.

Ano ang pinagkaiba sa pagitan ng "Circulating Supply", "Total Supply", and "Max Supply"?

Ang Circulating Supply ay ang pinakamagandang pagtantya ng bilang ng coins na umiikot sa market at sa mga kamay ng publiko.
Total Supply ay buong bilang ng coin na nageexist ngayon (ibawas ang mga coin na nasabing sinunog na).
Ang Max Supply ay ang pinakamagandang pagtantya ng pinakamaraming coins na magkakaroon sa haba ng cryptocurrency.

Bakit ang Circulating Supply ay ginagamit para malaman ang market kapitalisasyon bukod sa Total Supply?

Nalaman namin na ang Circulating Supply ay mas magandang sukatan para malaman ang market capitalization. Ang coins na naka-lock, inireserba o hindi naibenta sa pampublikong market ay Coins na hindi makakaapekto sa presyo at kaya hindi dapat payagang makaapekto rin sa market capitalization. Ang paraan ng paggamit ng Circulating Supply ay katulad sa paraan ng paggamit ng public float para malaman ang market capitalization ng mga kumpanya sa karaniwang pamumuhunan.

Anong ang pinagkaiba ng "Coin" at a "Token" sa site?

AngCoin ay isang cryptocurrency na nag ooperate mag-isa.

Ang Token ay isang cryptocrrency na nakadepende sa iba cryptocurrency bilang platform para magoperate. Tignan ang crypto tokens listings para tignan ang lista ng mga tokens at ang kanilang respektibong paltform.

Ano ang criteria para sa isang cryptocurrency para mailista sa CoinMarketCap?

Ang criteria para sa isang cryptocurrency para malista ay ang mga sumusunod:

- Dapat isang cryptocurrency o isang crypto token.
- Dapat nasa pampublikong exchange sa isang API na nag-uulat ng huling na-trade na presyo at ang huling dami ng dami ng pakikipag-trade sa 24 na oras.
- Dapat may dami ng pakikipag-trade na hindi zero sa kahit isang sinusuportahang exchange para malaman ang presyo.
- Para sa pagra-rank sa cap market, ang eksaktong umiikot na supply ay kailangan.

Kung gusto mong mailista ang isang cryptocurrency at nakuha nito ang lahat ng criteria, pakiusap punan ang form request form.

Bakit hindi isinasama ang mga market na walang fee sa average ng presyo at kabuuang dami ng pakikipag-trade?

Kapag walang sinisingil na fee sa exchange, maaaring mag-trade nang pabalik-balik ang isang trader (o bot) sa kanilang sarili at bumuo ng maraming "pekeng" dami nang walang penalty. Mahirap malaman kung gaano karami ang peke kaya hindi namin isinasama ang lahat ng ito mula sa mga kalkulasyon.

Paano ko bibili ng cryptocurrency?

Ang CoinMarketCap ay inuulat ang mga aktibidad sa pakikipag-trade ng libu-libong market pero hindi direktang ibinibenta ang anumang cryptocurrency. Ang pinakamagandang paraan para malaman kung saan bibili ay sa pamamagitan ng paghahanap sa seksyon ng mga market para sa cryptocurrency. Halimbawa, para malaman kung saan bibili ng Bitcoin, maaari mong tingnan ang section ng mga market para sa Bitcoin.

Saan time zone nakabase ang site?

Ang datos ay kinokolekta, at nirereport sa UTC na oras kung di man maliban kung tukuyin.

Sa anong oras nakabatay ang 24 na oras na % pagbabago?

Bataya ito sa kasalukuyang oras. Ito ay isang tuloy-tuloy na 2 na oras.

Bakit inililista mo ang [maglagay ng random na cryptocurrency]? Malinaw na scam ito!

Ang halos bawat cryptocurrency ay tinatawag na isang scam sa ilang bahagi ng pag-iral nito. Hindi kami nandito para husgahan ang mga kabutihan ng anumang cryptocurrency, pero ibinibigay namin ang mga pinakamagandang tool para sa iyo para gumawa ng sarili mong pagpapasya. Basta't natutugunan nito ang mga pamantayan ng listahan, maaari itong maging nararapat na ilagay sa site.

Bakit hindi ka naglilista ng [maglagay ng random na cryptocurrency]?

Habang nagsusumikap kaming idagdag ang bawat cryptocurrency sa mundo, imposibleng mailista ang lahat. Ang paglilista ng mga cryptocurrency ay manu-manong proseso higit sa lahat na inaabot nang matagal at at kailangan ng mga mapagkukunan para matiyak ang kawastuhan ng aming data. Gumagamit kami ng ilang pamantayan, kabilang ang ngunit hindi limitado sa magagamit na liquidity, laki ng proyekto at kalinawan ng impormasyon para unahin ang mga listahan.

Nag-aalol ba kayo ng API para sa inyong datos?

Oo! Tingnan ang aming Propesyonal na API.

Pinapayagan ba akong gumamit ng nilalaman (mga screenshot, data, graph, atbp.) para sa isa sa aking mga personal na proyekto at/o pangkomersyal na paggamit?

Maaari kang gumamit ng nilalaman para sa pang-akademiko o pamamahayag na paggamit basta't babanggitin mo ang cointmarketcap.com bilang pinagmulan. Mangyaring tingnan ang Mga Tuntunin ng Paggamit para sa website.

Bakit lumalabas minsan ang tandang pananong para sa circulating supply at market cap ng isang cryptocurrency?

Para matiyak ang tamang ranking ng market cap, mahigpit kaming nakikipagtulungan sa mga team at developer para ma-verify ang mga detalye ng supply sa kani-kanyang blockchain. Kung may lalabas na tandang pananong, nangangahulugan itong hindi pa namin na-verify nang sapat ang circulating supply at ang magreresultang market cap.