Pagtatatuwa ng Pananagutan

Walang Payo para sa Pamumuhunan

Ang impormasyong ibinigay sa website na ito ay hindi bumubuo sa payo para sa pamumuhunan, payo sa pananalapi, payo sa pakikipag-trade o anumang iba pang anyo ng payo at hindi mo dapat ituring nang ganito ang anumang nilalaman ng website. Hindi nagrerekomenda ang CoinMarketCap ng anumang cryptocurrency na dapat bilhin, ibenta o panghawakan mo. Gumawa ng sarili mong mga makatwirang hakbang at kumonsulta sa iyong pinansyal na tagapayo bago gumawa ng anumang desisyon sa pamumuhunan.

Kawastuhan ng Impormasyon

Magsusumikap ang CoinMarketCap na tiyakin ang kawastuhan ng impormasyong nakalista sa website na ito bagaman hindi ito mananagot para sa anumang nawawla o maling impormasyon. Ibinibigay ng CoinMarketCap ang lahat ng impormasyon nang walang pagbabago. Nauunawaan mo na ginagamit mo ang lahat ng impormasyong nandito nang ikaw ang mananagot.

Non Endorsement

The appearance of third party advertisements and hyperlinks on CoinMarketCap does not constitute an endorsement, guarantee, warranty, or recommendation by CoinMarketCap. Do conduct your own due diligence before deciding to use any third party services.

Affiliate Disclosure

CoinMarketCap may receive compensation for affiliate links. This compensation may be in the form of money or services and could exist without any action from a site visitor. Should you perform activities in relation to an affiliate link, it is understood that some form of compensation might be made to CoinMarketCap. For example, if you click on an affiliate link, and sign up and trade on an exchange, CoinMarketCap may receive compensation. Each affiliate link is clearly marked with an icon next to it.