Market Cap:

Dokumentasyon ng Public API ng CoinMarketCap

Bersyon 2


Buod ng Mga Endpoint

Mga Endpoint ng Public API

Mga Listahan

 • Hangganan: /listings/
 • Paraan: GET
 • Paglalarawan: Ipinapakita ng endpoint na ito ang lahat ng aktibong listahan ng cryptocurrency sa isang tawag. Gamitin ang "id" field sa Ticker endpoint para magtanong ng higit pang impormasyon sa partikular na cryptocurrency.
 • Halimbawa: https://api.coinmarketcap.com/v2/listings/
 • Halimbawang Tugon:
  {
    "data": [
      {
        "id": 1, 
        "name": "Bitcoin", 
        "symbol": "BTC", 
        "website_slug": "bitcoin"
      }, 
      {
        "id": 2, 
        "name": "Litecoin", 
        "symbol": "LTC", 
        "website_slug": "litecoin"
      }, 
      ...
    },
    "metadata": {
      "timestamp": 1525137187, 
      "num_cryptocurrencies": 1602, 
      "error": null
    }
  ]                

Ticker

 • Hangganan: /ticker/
 • Paraan: GET
 • Paglalarawan: Ang endpoint na ito ay nagpapakita ng cryptocurrency ticker data nang nakaayos sa rank. Ang pinakaraming bilang ng resulta bawat tawag ay 100. Maaaring gumawa ng pagination sa pamamagitan ng paggamit ng start at limit na mga parameter.
 • Opsyonal na mga parameter:
  • (int) simula - magbalik ng mga resulta na magsisimula mula sa tinukoy na numero (ang default ay 1)
  • (int) limit - magbalik ng maximum na [limit] resulta (ang default ay 100; ang maximum ay 100)
  • (string) sort - magbalik ng mga resulta nang nakaayos sa [sort] . Ang mga posibleng value ay id, rank, volume_24h, at percent_change_24h (ang default ay rank).
   Tandaan: Mahigpit na inirerekomendang gumamit ng id para ayusin kung magkakaroon ng paginating sa lahat ng available dahil ang id ang tanging option sa pag-aayos na ginagarantiyang maibabalik sa hindi nagbabagong ayos.
  • (string) structure - tukuyin ang istraktura para sa pangunahing data field. Ang mga posibleng value ay dictionary at array (ang default ay dictionary).
  • (string) convert - magbalik ng impormasyon ng presyo sa pamamagitan ng ibang currency.
   Ang valid na mga value ng fiat currency ay: "AUD", "BRL", "CAD", "CHF", "CLP", "CNY", "CZK", "DKK", "EUR", "GBP", "HKD", "HUF", "IDR", "ILS", "INR", "JPY", "KRW", "MXN", "MYR", "NOK", "NZD", "PHP", "PKR", "PLN", "RUB", "SEK", "SGD", "THB", "TRY", "TWD", "ZAR"
   Ang valid na mga value ng cryptocurrency ay: "BTC", "ETH" "XRP", "LTC", at "BCH"
 • Halimbawa: https://api.coinmarketcap.com/v2/ticker/
 • Halimbawa: https://api.coinmarketcap.com/v2/ticker/?limit=10
 • Halimbawa: https://api.coinmarketcap.com/v2/ticker/?limit=10&sort=id
 • Halimbawa: https://api.coinmarketcap.com/v2/ticker/?start=101&limit=10
 • Halimbawa: https://api.coinmarketcap.com/v2/ticker/?start=101&limit=10&sort=id
 • Halimbawa: https://api.coinmarketcap.com/v2/ticker/?start=101&limit=10&sort=id&structure=array
 • Halimbawa: https://api.coinmarketcap.com/v2/ticker/?convert=EUR&limit=10
 • Halimbawa: https://api.coinmarketcap.com/v2/ticker/?convert=BTC&limit=10
 • Halimbawang Tugon:
  {
    "data": {
      "1": {
        "id": 1, 
        "name": "Bitcoin", 
        "symbol": "BTC", 
        "website_slug": "bitcoin", 
        "rank": 1, 
        "circulating_supply": 17008162.0, 
        "total_supply": 17008162.0, 
        "max_supply": 21000000.0, 
        "quotes": {
          "USD": {
            "price": 9024.09, 
            "volume_24h": 8765400000.0, 
            "market_cap": 153483184623.0, 
            "percent_change_1h": -2.31, 
            "percent_change_24h": -4.18, 
            "percent_change_7d": -0.47
          }
        }, 
        "last_updated": 1525137271
      }, 
      "1027": {
        "id": 1027, 
        "name": "Ethereum", 
        "symbol": "ETH", 
        "website_slug": "ethereum", 
        "rank": 2, 
        "circulating_supply": 99151888.0, 
        "total_supply": 99151888.0, 
        "max_supply": null, 
        "quotes": {
          "USD": {
            "price": 642.399, 
            "volume_24h": 2871290000.0, 
            "market_cap": 63695073558.0, 
            "percent_change_1h": -3.75, 
            "percent_change_24h": -7.01, 
            "percent_change_7d": -2.32
          }
        }, 
        "last_updated": 1525137260
      } 
      ...
    },
    "metadata": {
      "timestamp": 1525137187, 
      "num_cryptocurrencies": 1602, 
      "error": null
    }
  ]                

Ticker (Ispesipikong Currency)

 • Hangganan: /ticker/{id}/
 • Paraan: GET
 • Paglalarawan: Ipinapakita ng endpoint na ito ang ticker data para sa partikular na cryptocurrency. Gamitin ang "id" field mula sa endpoint ng Mga Listahan sa URL.
 • Opsyonal na mga parameter:
  • (string) structure - tukuyin ang istraktura para sa pangunahing data field. Ang mga posibleng value ay dictionary at array (ang default ay dictionary).
  • (string) convert - magbalik ng impormasyon ng presyo sa pamamagitan ng ibang currency.
   Ang valid na mga value ng fiat currency ay: "AUD", "BRL", "CAD", "CHF", "CLP", "CNY", "CZK", "DKK", "EUR", "GBP", "HKD", "HUF", "IDR", "ILS", "INR", "JPY", "KRW", "MXN", "MYR", "NOK", "NZD", "PHP", "PKR", "PLN", "RUB", "SEK", "SGD", "THB", "TRY", "TWD", "ZAR"
   Ang valid na mga value ng cryptocurrency ay: "BTC", "ETH" "XRP", "LTC", at "BCH"
 • Halimbawa: https://api.coinmarketcap.com/v2/ticker/1/
 • Halimbawa: https://api.coinmarketcap.com/v2/ticker/1/?structure=array
 • Halimbawa: https://api.coinmarketcap.com/v2/ticker/1/?convert=EUR
 • Halimbawa: https://api.coinmarketcap.com/v2/ticker/1/?convert=BCH
 • Halimbawang Tugon:
  {
    "data": {
      "id": 1, 
      "name": "Bitcoin", 
      "symbol": "BTC", 
      "website_slug": "bitcoin", 
      "rank": 1, 
      "circulating_supply": 17008162.0, 
      "total_supply": 17008162.0, 
      "max_supply": 21000000.0, 
      "quotes": {
        "USD": {
          "price": 9024.09, 
          "volume_24h": 8765400000.0, 
          "market_cap": 153483184623.0, 
          "percent_change_1h": -2.31, 
          "percent_change_24h": -4.18, 
          "percent_change_7d": -0.47
        }
      }, 
      "last_updated": 1525137271
    },
    "metadata": {
      "timestamp": 1525237332, 
      "error": null
    }
  }        
 • Halimbawa ng Error Response:
  {
    "data": null, 
    "metadata": {
      "timestamp": 1525137187, 
      "error": "id not found"
    }
  }

Datos sa buong mundo

 • Hangganan: /global/
 • Paraan: GET
 • Paglalarawan: Ipinapakita ng endpoint na ito ang global data na nakikita sa itaas ng coinmarketcap.com.
 • Opsyonal na mga parameter:
  • (string) convert - magbalik ng impormasyon ng presyo sa pamamagitan ng ibang currency.
   Ang valid na mga value ng fiat currency ay: "AUD", "BRL", "CAD", "CHF", "CLP", "CNY", "CZK", "DKK", "EUR", "GBP", "HKD", "HUF", "IDR", "ILS", "INR", "JPY", "KRW", "MXN", "MYR", "NOK", "NZD", "PHP", "PKR", "PLN", "RUB", "SEK", "SGD", "THB", "TRY", "TWD", "ZAR"
   Ang valid na mga value ng cryptocurrency ay: "BTC", "ETH" "XRP", "LTC", at "BCH"
 • Halimbawa: https://api.coinmarketcap.com/v2/global/
 • Halimbawa: https://api.coinmarketcap.com/v2/global/?convert=EUR
 • Halimbawa: https://api.coinmarketcap.com/v2/global/?convert=BTC
 • Halimbawang Tugon:
  {
    "data": {
      "active_cryptocurrencies": 1594, 
      "active_markets": 10526, 
      "bitcoin_percentage_of_market_cap": 37.65, 
      "quotes": {
        "USD": {
          "total_market_cap": 407690157494.0, 
          "total_volume_24h": 30969801118.0
        }
      }, 
      "last_updated": 1525137271
    },
    "metadata": {
      "timestamp": 1525237332, 
      "error": null
    }
  }            

Mga Note

Sari-sari

Mga Limitasyon

 • Pakilimitahan ang mga kahilingan nang hindi hihigit sa 30 bawat minuto.
 • Ang mga Endpoint ay nag-uupdate kada 5 minuto.

Mga Tuntunin ng Paggamit

Hinahanap ang Bersyon 1 ng API?

Huling Update sa Dokumentasyon

 • Mayo 20, 2018