CoinMarketCap JSON API Documentation

Bersyon 1


Publikong Paraan ng API

Ticker

 • Hangganan: /ticker/
 • Paraan: GET
 • Opsyonal na mga parameter:
  • (int) magsimula - ibalik ang resulta sa ranggo [start] at taas
  • (int) hangganan - ibalik ang pinakamataas na [limit] resulta (default ay 100, gamitin 0 para ibalik lahat ng resulta)
  • (string) baguhin - ibalik presyo, 24h volume, at market cap kung may ibang uri ng currency. Ang tanggap na values ay:
   "AUD", "BRL", "CAD", "CHF", "CLP", "CNY", "CZK", "DKK", "EUR", "GBP", "HKD", "HUF", "IDR", "ILS", "INR", "JPY", "KRW", "MXN", "MYR", "NOK", "NZD", "PHP", "PKR", "PLN", "RUB", "SEK", "SGD", "THB", "TRY", "TWD", "ZAR"
 • Halimbawa: https://api.coinmarketcap.com/v1/ticker/
 • Halimbawa: https://api.coinmarketcap.com/v1/ticker/?limit=10
 • Halimbawa: https://api.coinmarketcap.com/v1/ticker/?start=100&limit=10
 • Halimbawa: https://api.coinmarketcap.com/v1/ticker/?convert=EUR&limit=10
 • Sample na Response:
  [
    {
      "id": "bitcoin",
      "name": "Bitcoin",
      "symbol": "BTC",
      "rank": "1",
      "price_usd": "573.137",
      "price_btc": "1.0",
      "24h_volume_usd": "72855700.0",
      "market_cap_usd": "9080883500.0",
      "available_supply": "15844176.0",
      "total_supply": "15844176.0",
      "percent_change_1h": "0.04",
      "percent_change_24h": "-0.3",
      "percent_change_7d": "-0.57",
      "last_updated": "1472762067"
    },
    {
      "id": "ethereum",
      "name": "Ethereum",
      "symbol": "ETH",
      "rank": "2",
      "price_usd": "12.1844",
      "price_btc": "0.021262",
      "24h_volume_usd": "24085900.0",
      "market_cap_usd": "1018098455.0",
      "available_supply": "83557537.0",
      "total_supply": "83557537.0",
      "percent_change_1h": "-0.58",
      "percent_change_24h": "6.34",
      "percent_change_7d": "8.59",
      "last_updated": "1472762062"
    },
    ...
  ]                

Ticker (Ispesipikong Currency)

 • Hangganan: /ticker/{id}/
 • Paraan: GET
 • Opsyonal na mga parameter:
  • (string) baguhin - ibalik presyo, 24h volume, at market cap kung may ibang uri ng currency. Ang tanggap na values ay:
   "AUD", "BRL", "CAD", "CHF", "CLP", "CNY", "CZK", "DKK", "EUR", "GBP", "HKD", "HUF", "IDR", "ILS", "INR", "JPY", "KRW", "MXN", "MYR", "NOK", "NZD", "PHP", "PKR", "PLN", "RUB", "SEK", "SGD", "THB", "TRY", "TWD", "ZAR"
 • Halimbawa: https://api.coinmarketcap.com/v1/ticker/bitcoin/
 • Halimbawa: https://api.coinmarketcap.com/v1/ticker/bitcoin/?convert=EUR
 • Sample na Response:
  [
    {
      "id": "bitcoin",
      "name": "Bitcoin",
      "symbol": "BTC",
      "rank": "1",
      "price_usd": "573.137",
      "price_btc": "1.0",
      "24h_volume_usd": "72855700.0",
      "market_cap_usd": "9080883500.0",
      "available_supply": "15844176.0",
      "total_supply": "15844176.0",
      "max_supply": "21000000.0",
      "percent_change_1h": "0.04",
      "percent_change_24h": "-0.3",
      "percent_change_7d": "-0.57",
      "last_updated": "1472762067"
    }
  ]        
 • Halimbawa ng Error Response:
  {
    "error": "id not found"
  }                

Datos sa buong mundo

 • Hangganan: /global/
 • Paraan: GET
 • Opsyonal na mga parameter:
  • (string) baguhin - ibalik 24h dami, at market cap sa kung may ibang currency. Ang tanggap na values ay:
   "AUD", "BRL", "CAD", "CHF", "CLP", "CNY", "CZK", "DKK", "EUR", "GBP", "HKD", "HUF", "IDR", "ILS", "INR", "JPY", "KRW", "MXN", "MYR", "NOK", "NZD", "PHP", "PKR", "PLN", "RUB", "SEK", "SGD", "THB", "TRY", "TWD", "ZAR"
 • Halimbawa: https://api.coinmarketcap.com/v1/global/
 • Halimbawa: https://api.coinmarketcap.com/v1/global/?convert=EUR
 • Sample na Response:
  {
    "total_market_cap_usd": 201241796675,
    "total_24h_volume_usd": 4548680009,
    "bitcoin_percentage_of_market_cap": 62.54,
    "active_currencies": 896,
    "active_assets": 360,
    "active_markets": 6439,
    "last_updated": 1509909852
  }            

Kasaysayang Datos

Malapit Na

Bayad na API

Malapit na - Punan ang form kung interesado para maabisuhan sa pagrelease.

Mga Note

Misc

Mga Limitasyon

 • Pakiusap limitahan ang request na hindi aabot sa 10 kada minuto.
 • Ang mga Endpoint ay nag-uupdate kada 5 minuto.

Huling Update sa Dokumentasyon

 • Nobyembre 07, 2017