Các loại tiền điện tử: 2M+
Trao đổi: 684
Vốn hóa thị trường: 
$1.44T
1.87%
Khối lượng trong vòng 24 giờ: 
$45.11B
7.34%
Tỷ lệ thống trị: BTC: 51.9% ETH: 17.5%
 Phí gas trên ETH: