Κρυπτονομίσματα: 2M+
Ανταλλακτήρια: 680
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς: 
$1.64T
1.24%
24ωρος Όγκος: 
$68.25B
2.44%
 ETH Gas: