TOPG

цена на TOP G 
TOPG

BGN0.001296  

4.22% (1d)

Диаграма TOP G в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за TOP G
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 534,686
#4233
Обем (24 ч)
 

7.90%

BGN 66,285
#3415
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
12.40%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
412,525,609 TOPG
Общо предлагане
 
412,525,609 TOPG
макс. предлагане
 
--
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 534,686
Конвертор от TOPG в BGN
TOPG
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.001285
Високо
BGN0.001371
Най-висока за всички времена
Jun 09, 2024 (a month ago)
BGN0.08401
-98.46%
Най-ниска за всички времена
Jul 08, 2024 (10 days ago)
BGN0.001123
+15.42%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение1,176x
5861st / 10.0K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

TOP G community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

TOP G пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за TOP G

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За TOP G