RETARDIO

цена на RETARDIO 
RETARDIO

BGN0.145  

22.45% (1d)

Диаграма RETARDIO в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за RETARDIO
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 144,930,380
#2585
Обем (24 ч)
 

30.83%

BGN 12,510,643
#383
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
8.63%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
999,734,893 RETARDIO
99.97%
Общо предлагане
 
999,734,893 RETARDIO
макс. предлагане
 
1,000,000,000 RETARDIO
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 144,968,812
Конвертор от RETARDIO в BGN
RETARDIO
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.1127
Високо
BGN0.1493
Най-висока за всички времена
Jul 11, 2024 (a day ago)
BGN0.1634
-11.27%
Най-ниска за всички времена
Jun 24, 2024 (19 days ago)
BGN0.0221
+555.86%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение624x
7043rd / 10.0K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

RETARDIO community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

RETARDIO пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за RETARDIO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За RETARDIO