TRUMP

цена на MAGA 
TRUMP

BGN0.1446  

9.61% (1d)

Диаграма MAGA в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за MAGA
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 6,797,348
#3355
Обем (24 ч)
 

8.68%

BGN 373,431
#2076
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
5.49%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
47,000,000 TRUMP
100.00%
Общо предлагане
 
47,000,000 TRUMP
макс. предлагане
 
47,000,000 TRUMP
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 6,797,348
Конвертор от TRUMP в BGN
TRUMP
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.1409
Високо
BGN0.1844
Най-висока за всички времена
Jun 17, 2024 (a month ago)
BGN0.6024
-75.99%
Най-ниска за всички времена
Jun 13, 2024 (a month ago)
BGN0.038
+280.62%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение6,109x
3048th / 10.0K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

MAGA community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

MAGA пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за MAGA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За MAGA