$DTJR

цена на Donald Trump Jr. 
$DTJR

BGN0.000216  

19.14% (1d)

Диаграма Donald Trump Jr. в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Donald Trump Jr.
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 216,032
#3480
Обем (24 ч)
 

32.87%

BGN 230,730
#2327
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
106.80%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
999,982,294 $DTJR
100.00%
Общо предлагане
 
999,982,294 $DTJR
макс. предлагане
 
999,982,294 $DTJR
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 216,032
Конвертор от $DTJR в BGN
$DTJR
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.0002154
Високо
BGN0.0003764
Най-висока за всички времена
Jun 19, 2024 (25 days ago)
BGN0.004911
-95.6%
Най-ниска за всички времена
Jun 28, 2024 (16 days ago)
BGN0.00008341
+159.01%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение193x
8875th / 10.0K
Self-Reported Tags
MemesПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Donald Trump Jr. community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

Donald Trump Jr. пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Donald Trump Jr.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Donald Trump Jr.